Lidmaatschap


AANMELDEN bij UOW '02

Je wil graag lid worden van UOW ‘02. Dat vinden wij heel leuk en dat kan vanaf 5 jaar. Alvorens je met trainen en voetballen kunt starten, moeten er echter eerst nog een aantal zaken geregeld worden.

JEUGDLEDEN:
  • Allereerst moet er een Inschrijfformulier volledig ingevuld worden. Dit formulier kun je door HIER te klikken downloaden. Belangrijk is, dat ook de automatische machtiging ingevuld wordt. Het is anders niet mogelijk om lid van UOW ‘02 te worden.
  • Vervolgens zal er een Intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en krijg je alle informatie die voor je lidmaatschap bij UOW ‘02 van belang is. Bovendien is er ruimschoots de tijd om vragen te stellen.
  • Dit Intakegesprek vindt in de periode augustus tot december elke maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur plaats in ons home "Bei d‘r Joep". Van december tot 1 april is onze Intaker Harry Heijnen alleen te bereiken na het maken van een telefonische afspraak: 06 - 53403395. Van 1 april tot 1 juli vinden er weer elke maandagavond intakegesprekken plaats.
Wat moet je op het intakegesprek meenemen?
  • Het ingevulde inschrijfformulier
  • Een kopie van het Identiteitsbewijs

SENIORLEDEN:
  • Ook nieuwe seniorleden moeten een Inschrijfformulier volledig invullen. Dit formulier kan men door HIER  te klikken downloaden. Belangrijk is, dat ook de automatische machtiging ingevuld wordt. Het is anders niet mogelijk om lid van UOW ‘02 te worden. Daarna dient via email een afspraak gemaakt te worden voor een kort gesprek met de ledenaministratie de heer Harry Heijnen, emailadres harrij.heijnen@ziggo.nl . T.b.v. dit gesprek moet je het ingevulde inschrijfformulier, een pasfoto en een kopie van het identiteitsbewijs meenemen.
Wij wensen je nu al heel veel voetbalplezier toe bij UOW ‘02!!!!!!


BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Schrijf hiervoor een brief of email bericht naar de Ledenadministratie:
Brief: UOW ‘02, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 32005 te 6370 JA Landgraaf
Email: harrij.heijnen@ziggo.nl
Vermeld in het bericht naam, adres en geboortedatum en geef aan per welke datum het lidmaatschap beëindigd dient te worden. Met terugwerkende kracht is uiteraard niet mogelijk.
Opzeggen bij leiders, trainers, bestuurders en andere vrijwilligers is NIET mogelijk!!!


CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt per 1 juli 2018:
  Seniorleden   € 15,90 per maand
  Jeugdleden   € 12,05 per maand
  Veteranen   € 12,05 per maand
  Niet spelende leden   € 7,65 per maand

Conform een door de UOW ‘02 ledenvergadering geaccordeerd contributiebesluit is de UOW ‘02 contributie geïndexeerd. Dit betekent dat de contributie jaarlijks per juli met het landelijk prijsindexcijfer gecorrigeerd wordt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met bestuurslid Harrij Heijnen, T 06 - 53403395 of harrij.heijnen@ziggo.nl .