Lidmaatschap


AANMELDEN bij UOW '02

Je wilt graag lid worden van UOW ‘02. Dat vinden wij heel leuk en dat kan vanaf 5 jaar. Alvorens je met trainen en voetballen kunt starten, moeten er echter eerst nog een aantal zaken geregeld worden.

JEUGDLEDEN:
  • Allereerst moet er een Inschrijfformulier volledig ingevuld worden. Vanaf 1 januari 2019 gebruiken we bij UOW '02 twee verschillende inschrijfformulieren bij de jeugd. Eén voor meisjes t/m 14 jaar en jongens t/m 18 jaar. Klik HIER om dit document te downloaden. Het tweede formulier is bestemd voor meiden van 15 t/m 18 jaar. UOW '02 werkt bij de meidenteams in deze leeftijdscategorie samen met LHC . Voor trainingen en wedstrijden worden de complexen van beide verenigingen gebruikt. Het inschrijfformulier kunt u HIER downloaden. Belangrijk is, dat de automatische machtiging ingevuld wordt. Het is anders niet mogelijk om lid van UOW ‘02 te worden.
  • Het ingevulde inschrijfformulier dien je via email door te sturen naar Bestuurslid Paul Maenen :paul.maenen@home.nl .
  • Vervolgens zal je een uitnodiging ontvangen voor een Intakegesprek met één van de jeugdcoördinatoren. Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en krijg je alle informatie, die voor je lidmaatschap bij UOW ‘02 van belang is. Bovendien is er ruimschoots de tijd om vragen te stellen.                      
Wat moet je op het intakegesprek meenemen?
  • Het ingevulde inschrijfformulier.

SENIORLEDEN:
  • Ook nieuwe seniorleden moeten een Inschrijfformulier volledig invullen. Ook bij de senioren maken we vanaf 1 februari 2019 gebruik van twee verschillende inschrijfformulieren. Eén voor vrouwen vanaf 19 jaar, klik HIER om het document te downloaden en één inschrijfformulier voor mannen, klik HIER om dit document te downloaden. Belangrijk is, dat de automatische machtiging ingevuld wordt. Het is anders niet mogelijk om lid van UOW ‘02 te worden.
  • Daarna dien je dit inschrijfformulier via email door te sturen naar Bestuurslid Paul Maenen: paul.maenen@home.nl . Vervolgens ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek. T.b.v. dit gesprek moet je het volledig ingevulde inschrijfformulier meenemen.
Wij wensen je nu al heel veel voetbalplezier toe bij UOW ‘02!!!!!!


BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Schrijf hiervoor een brief of emailbericht en stuur die naar de Ledenadministratie van UOW '02:
Brief: UOW ‘02 Ledenadministratie, T.a.v. Mw. Claudia Heijnen, Postbus 32005 te 6370 JA Landgraaf
Email: UOW '02 Ledenadministratie, T.a.v. Mw. Claudia Heijnen:  claudia.heijnen@gmail.com

Vermeld in het bericht naam, adres en geboortedatum en geef aan per welke datum het lidmaatschap beëindigd dient te worden. Met terugwerkende kracht is uiteraard niet mogelijk.
Opzeggen bij leiders, trainers, bestuurders en andere vrijwilligers is NIET mogelijk!!!


CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt per 1 juli 2020:
Seniorleden € 16,35 per maand
Jeugdleden € 12,40 per maand
Veteranen € 12,40 per maand
Niet spelende leden € 7,85 per maand

Conform een door de UOW ‘02 ledenvergadering geaccordeerd contributiebesluit is de UOW ‘02 contributie geïndexeerd. Dit betekent dat de contributie jaarlijks per juli met het landelijk prijsindexcijfer gecorrigeerd wordt.

Voor meer informatie over contributie kun je via email  contact opnemen met Mw. Claudia Heijnen: claudia.heijnen@gmail.com  .