Lidmaatschap


AANMELDING

Je wilt graag lid worden van UOW ‘02. Dat vinden wij heel leuk en dat kan vanaf 5 jaar.
Elk nieuw lid zal na aanvang een maand lang gratis kunnen "proeven" aan voetbal.

Alvorens je bij ons kunt gaan voetballen, zul je echter eerst contact moeten opnemen met een van hieronder vermelde personen.

- Ben je jonger dan 19 jaar, neem dan contact op met Paul Maenen via email: paul.maenen@home.nl

- Meisjes en vrouwen in de leeftijd van 13 jaar en ouder kunnen zich aanmelden bij
Patrick Mevissen - tel.: 06-29503135 of via email: patrick.mevissen@home.nl

- Wil je als man van 19 en ouder je aanmelden voor onze selectie, meld je dan aan bij,
Rodger Pieters - tel.: 06-51592980 of via email: rodger.voetbal@home.nl

- Voor de lagere herenteams kun je je aanmelden bij Bart Venhovens: tel. 06-39559511 of via email:  communicatie@uow02.nl

- Wanneer iemand aan de slag wilt gaan als vrijwilliger (trainer, assistent trainer, teamleider of grensrechter) bij een bepaald team, kan hij/zij dit kenbaar maken bij desbetreffende hierboven vermelde contactpersoon.

- Mocht iemand interesse hebben in de functie van scheidsrechter kan hij/zij zich melden bij
Jo Speth: tel.: 06-54778659 of via email: cj.speth@hotmail.com

BELANGRIJK: Het aanmeldformulier dient volledig ingevuld te worden. Daarnaast dient er een kopie van paspoort of ID pas toegevoegd te worden.
Het aanmeldformulier vindt u op de Hoofdpagina van onze website (rechter kolom). Het kopie van het Paspoort of ID pas dient u daarna direct per email te sturen naar Paul Maenen ( 
Paul.maenen@home.nl )
Voor een snel lidmaatschap mag het kopie van het paspoort of ID pas absoluut niet ontbreken, heel belangrijk !!!!!

Wij wensen je nu al heel veel voetbalplezier toe bij UOW ‘02!!!!!!

BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Schrijf hiervoor een brief of emailbericht en stuur die naar de Ledenadministratie van UOW '02:
Brief: UOW ‘02 Ledenadministratie, T.a.v. Mw. Claudia Heijnen, Postbus 32005 te 6370 JA Landgraaf
Email: UOW '02 Ledenadministratie, T.a.v. Mw. Claudia Heijnen: claudia.heijnen@gmail.com

Vermeld in het bericht naam, adres en geboortedatum en geef aan per welke datum het lidmaatschap beëindigd dient te worden. Met terugwerkende kracht is uiteraard niet mogelijk.
Opzeggen bij leiders, trainers, bestuurders en andere vrijwilligers is NIET mogelijk!!!


CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt per 1 juli 2022:
Seniorleden € 17,90 per maand
Jeugdleden € 13,60 per maand
Veteranen € 13,60 per maand
Niet spelende leden € 8,60 per maand

Conform een door de UOW ‘02 ledenvergadering geaccordeerd contributiebesluit is de UOW ‘02 contributie geïndexeerd. Dit betekent dat de contributie jaarlijks per juli met het landelijk prijsindexcijfer gecorrigeerd wordt.

Voor meer informatie over contributie kun je via email contact opnemen met
Mw. Claudia Heijnen: claudia.heijnen@gmail.com