Lidmaatschap


AANMELDEN bij UOW '02

Je wil graag lid worden van UOW ‘02. Dat vinden wij heel leuk en dat kan vanaf 5 jaar. Alvorens je met trainen en voetballen kunt starten, moeten er echter eerst nog een aantal zaken geregeld worden.

JEUGDLEDEN:
  • Allereerst moet er een Inschrijfformulier volledig ingevuld worden. Vanaf 1 januari 2019 gebruiken we bij UOW '02 twee verschillende inschrijfformulieren bij de jeugd. Eén voor meisjes t/m 14 jaar en jongens t/m 18 jaar. Klik HIER om dit document te downloaden. Het tweede formulier is bestemd voor meiden van 15 t/m 18 jaar. UOW '02 werkt bij de meidenteams in deze leeftijdscategorie samen met LHC . Voor trainingen en wedstrijden worden de complexen van beide verenigingen gebruikt. Het inschrijfformulier kunt u HIER downloaden. Belangrijk is, dat de automatische machtiging ingevuld wordt. Het is anders niet mogelijk om lid van UOW ‘02 te worden.
  • Vervolgens zal er een Intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en krijg je alle informatie die voor je lidmaatschap bij UOW ‘02 van belang is. Bovendien is er ruimschoots de tijd om vragen te stellen.
  • Deze Intakegesprekken vinden, met uitzondering van de  vakantieperioden (zomer en kerst), elke maandagavond tussen 18.30 tot 19.30 uur plaats in ons home "Bei d‘r Joep". Voor een intakegesprek dient u wel telefonisch een afspraak te maken met één van onze Intakers, te weten:  Hub van Weyde, T 06 - 10700917 of Bart Groothedde, T 06- 55858333.                        
Wat moet je op het intakegesprek meenemen?
  • Het volledig ingevulde inschrijfformulier.

SENIORLEDEN:
  • Ook nieuwe seniorleden moeten een Inschrijfformulier volledig invullen. Ook bij de senioren maken we vanaf 1 februari 2019 gebruik van twee verschillende inschrijfformulieren. Eén voor vrouwen vanaf 19 jaar, klik HIER om het document te downloaden en één inschrijfformulier voor mannen, klik HIER om dit document te downloaden. Belangrijk is, dat de automatische machtiging ingevuld wordt. Het is anders niet mogelijk om lid van UOW ‘02 te worden. Daarna dient via email een afspraak gemaakt te worden voor een kort gesprek met de ledenaministratie de heer Erik Verberkt, emailadres erik.verberkt@home.nl   . T.b.v. dit gesprek moet je het volledig ingevulde inschrijfformulier meenemen.
Wij wensen je nu al heel veel voetbalplezier toe bij UOW ‘02!!!!!!


BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Schrijf hiervoor een brief of email bericht naar de Ledenadministratie:
Brief: UOW ‘02, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 32005 te 6370 JA Landgraaf
Email: erik.verberkt@home.nl 
Vermeld in het bericht naam, adres en geboortedatum en geef aan per welke datum het lidmaatschap beëindigd dient te worden. Met terugwerkende kracht is uiteraard niet mogelijk.
Opzeggen bij leiders, trainers, bestuurders en andere vrijwilligers is NIET mogelijk!!!


CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt per 1 juli 2018:
Seniorleden € 15,90 per maand
Jeugdleden € 12,05 per maand
Veteranen € 12,05 per maand
Niet spelende leden € 7,65 per maand

Conform een door de UOW ‘02 ledenvergadering geaccordeerd contributiebesluit is de UOW ‘02 contributie geïndexeerd. Dit betekent dat de contributie jaarlijks per juli met het landelijk prijsindexcijfer gecorrigeerd wordt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erik Verberkt, T 06 - 53236375 of via email: erik.verberkt@home.nl .