Jeugdbeleid

INDELEN JEUGD BINNEN UOW’02
In welke team voetbalt mijn zoon of dochter volgend jaar? Waarom in het 3e team en niet in het 1e?
Kan hij of zij bij zijn vriendjes of vriendinnetjes voetballen? Blijft het team het hele seizoen hetzelfde?
Dit soort vragen horen wij vaak.


Binnen de jeugdopleiding van UOW’02 staat ontwikkeling centraal. Niet alleen op voetbaltechnisch gebied, maar vooral op het gebied van plezier. In onze onderbouw proberen wij dan ook iedereen gelijke kansen te bieden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op zijn plek zit binnen onze club en vinden het prachtig dat onze jeugdleden doorstromen naar de senioren of de selectie. Bij UOW’02 proberen wij dan ook het beste uit iedereen te halen, door met zoveel mogelijk plezier te ontwikkelen naar jouw persoonlijk doel.

De volgende uitgangspunten zijn leidend bij de indeling, instroom en doorstroom:
 • De indeling van de teams (spelers) voor het volgende seizoen zijn rondom 1 juni bekend. Het doel is om de indeling van de leiding op 1 juni klaar te hebben. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. We steunen veelal op de betrokkenheid van ouders. Het team waar hun zoon of dochter voetbalt bepaalt vaak ook welk team de ouders gaan trainen.
 • Spelers voetballen in hun eigen ‘jaarlaag’ en normaliter niet in een andere leeftijdscategorie. Wij zijn ervan overtuigd dat het voor de ontwikkeling van kinderen, ook sociaal-emotioneel, het beste is wanneer zij met eigen leeftijdsgenoten voetballen en met hen iets opbouwen. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, maar deze zullen altijd door de jeugdcommissie (jeugdcoördinatoren en voetbalcommissie) besloten worden rekening houdend met de dispensatieregels van de KNVB, Aantal speler per team/elftal en de voetbaluitdaging. Bovenstaande zal continu beoordeeld worden en het betekend dan ook niet dat als je eenmaal in een andere leeftijdscategorie speelt dit automatisch geldt voor de rest van je voetbaltijd bij UOW’02.
 • Vanaf de JO11 pupillen gaan wij selecteren op basis van prestatie, capaciteit, intrinsieke motivatie. Dus op basis van voetbalhandelingen, inzicht en wat heb je ervoor over hebt.
  Binnen UOW’02 vinden wij de switch van kwartveld naar half veld en het aantal spelers een natuurlijk moment om over te gaan tot selecteren.
 • Bij de JO7 t/m de JO10 jeugd selecteren wij niet op basis van kwaliteit. Deze teams worden gevormd op basis van leeftijd, leefwereld en op basis van eerder gevormde teams.
 • Nieuwe leden (spelers) stromen in op het laagste team/elftal van zijn leeftijdscategorie. Spelers kunnen op een reservelijst geplaatst worden als hier een maximum bereikt wordt.
  Spelers zullen in 1e instantie alleen trainen en bij voldoende nieuwe spelers en het vinden van een trainer (ouders van) kan een nieuw team gevormd worden die dan in de volgende fase wedstrijden kunnen gaan spelen.
 • Het aantal spelers per Team/elftallen kent in principe een maximum (bijlage). Hier kan van afgeweken worden als bij het indelen voor het nieuwe seizoen de verhoudingen (aantallen) scheefgegroeid zijn. 
 • Spelers kunnen doorstromen als er een tekort ontstaat op een hoger team/elftal op zijn leeftijdscategorie. Dit geldt ook voor spelers die op de reservelijst staan. Dit zal ten aller tijden door de jeugdcoördinatoren in overleg met voetbalzaken beoordeeld worden.
 • Talenten kunnen altijd worden doorgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie om ervoor te zorgen dat ze zich daar kunnen door ontwikkelen. Dit zal ten aller tijden door de jeugdcoördinatoren in overleg met voetbalzaken beoordeeld worden.
 
Leeftijdscategorie Wedstrijdaantal Maximum per team Max instroomteam
JO7 4 tegen 4 7 10
JO8 6 tegen 6 8 12
JO9 6 tegen 6 8 12
JO10 6 tegen 6 8 12
JO11 8 tegen 8 11 14
JO12 8 tegen 8 11 14
JO13 en hoger 11 tegen 11 16 20
 
 

WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST!!!

UOW ´02 kent een aantal doelstellingen, die direct gerelateerd zijn aan ons jeugdbeleid:
 • UOW ‘02 wil een prestatieve vereniging zijn met tegelijk ruimschoots aandacht en ruimte voor de recreatiesport;
 • UOW ‘02 wil voor haar activiteiten gebruik maken van een goed opgeleid kader van vrijwilligers op een moderne, goed onderhouden accommodatie;
 • UOW ‘02 wil een vereniging zijn met sterke wortels in de buurt Ubach over Worms en die open staat voor samenwerking met andere verenigingen.

Binnen UOW ´02 is recent een werkgroep gestart die het bestaande jeugdbeleid gaat analyseren en daar waar nodig verrijken. Het gaat primair niet om veel beleidsstukken op te stellen. Doelstelling is vooral om voetbal-leervormen te ontwikkelen en aan te bieden gericht op het met plezier "leren voetballen". Naast de spelers/speelsters is ook veel aandacht voor ondersteunen en faciliteren van de kaderleden (trainers/coaches). UOW ´02 kiest bewust voor de breedtesport hetgeen betekent dat UOW ´02 geen voetbalvereniging is die uitsluitend prestatief denkt en doet. Plezier voor eenieder staat voorop!

Van de werkgroep maken uitsluitend mensen deel uit die je kunt kwalificeren als "voetballiefhebbers". Mensen met veel voetbal ervaring en die zelf op hoog niveau hebben gevoetbald en/of zijn geschoold om trainingen te kunnen verzorgen. Zodra er meer nieuws is wordt dat doelgericht gecommuniceerd.

Het bestuur wenst de werkgroep veel succes en ondersteunt dit initiatief van harte.

6 juli 2020