Jeugdbeleid


WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST!!!

UOW ´02 kent een aantal doelstellingen, die direct gerelateerd zijn aan ons jeugdbeleid:
  • UOW ‘02 wil een prestatieve vereniging zijn met tegelijk ruimschoots aandacht en ruimte voor de recreatiesport;
  • UOW ‘02 wil voor haar activiteiten gebruik maken van een goed opgeleid kader van vrijwilligers op een moderne, goed onderhouden accommodatie;
  • UOW ‘02 wil een vereniging zijn met sterke wortels in de buurt Ubach over Worms en die open staat voor samenwerking met andere verenigingen.

Binnen UOW ´02 is recent een werkgroep gestart die het bestaande jeugdbeleid gaat analyseren en daar waar nodig verrijken. Het gaat primair niet om veel beleidsstukken op te stellen. Doelstelling is vooral om voetbal-leervormen te ontwikkelen en aan te bieden gericht op het met plezier "leren voetballen". Naast de spelers/speelsters is ook veel aandacht voor ondersteunen en faciliteren van de kaderleden (trainers/coaches). UOW ´02 kiest bewust voor de breedtesport hetgeen betekent dat UOW ´02 geen voetbalvereniging is die uitsluitend prestatief denkt en doet. Plezier voor eenieder staat voorop!

Van de werkgroep maken uitsluitend mensen deel uit die je kunt kwalificeren als "voetballiefhebbers". Mensen met veel voetbal ervaring en die zelf op hoog niveau hebben gevoetbald en/of zijn geschoold om trainingen te kunnen verzorgen. Zodra er meer nieuws is wordt dat doelgericht gecommuniceerd.

Het bestuur wenst de werkgroep veel succes en ondersteunt dit initiatief van harte.

6 juli 2020