HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het Huishoudelijk Reglement:
  • Is een aanvulling op de statuten;
  • Bevat  behalve afspraken, regels en richtlijnen ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden. Ook zijn er procedures en werkwijzen in vastgelegd, of er kan naar beschrijvingen hiervan worden verwezen. Legt u ze vast in het huishoudelijk reglement dan is wijziging alleen mogelijk door een bestuursbesluit;
  • mag niet in tegenspraak zijn met de statuten. Waar dit toch het geval is, hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement;
  • kan worden gewijzigd in een bestuursvergadering of in de jaarvergadering. Het is gebruikelijk dat het eerste huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van stemmen. In het huishoudelijk reglement wordt vastgelegd hoe het reglement gewijzigd kan worden en
  • is openbaar.
Klik HIER om het huishoudelijk reglement van UOW '02 te bekijken.