Normen, Waarden en Gedragsregels

UOW ’02 is een grote vereniging waarin spelers, trainers, ouders en supporters dagelijks samen genieten van het verenigingsleven in het algemeen en het voetbalspel in het bijzonder. Om met elkaar te kunnen genieten is het soms nodig om duidelijke afspraken te maken. Binnen de lijnen zijn dat de spelregels van het voetbalspel en buiten het veld zijn het de gedragsregels, die stoelen op de normen en waarden van onze club.
Het bestuur heeft in haar vergadering van 5 maart 2014 de documenten “Basis gedragsregels” en  “Normen en Waarden UOW ‘02” goedgekeurd om ze te gebruiken. U kunt ze lezen door op onderstaande afbeelding te klikken!!!