Ereleden
JOS BECKERS
HARRIJ HEIJNEN
JAN TIEMES
CISSIE TIJSSEN

CHRIS BECKERS MARTIN BECKERS
JO DAUTZENBERG ANTOON BITTER
ZEF DAUTZENBERG ANTON CLAUS
JUUP ERKENS MAY HINSKENS
HUB ENGELEN HARRY KLINKERS
JO FRANKEN JOZEF PLUM
THEI GIELEN EP REMMERDE
PIERRE HAAN WIM RIJCKEN
GERARD HEINEN SJENG SMEETS
HEIN HUTH
THEI MIDDELDORP
LEO PAPENBORG
GERRIT PEETERS
SJEF PELZER
JOEP SCHORMANS
DICK SNIPPE
HUB SUYLEN
JO VIJGEN