Commissies


Samen maken wij UOW ‘02

UOW ‘02 is een belangrijke schakel in de Landgraafse samenleving. Voetbal staat hier centraal. UOW ’02 wil aan kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid bieden om de voetbalsport te beoefenen op het niveau, dat bij een speler m/v past en binnen een vereniging de leden bindt en verbindt.

Jij bent de club: als speler, ouder, verzorger of supporter. Samen maken wij UOW ’02. De vele handen, de kennis en de vaardigheden van spelers, vrijwilligers én supporters maken de club tot welke hij is. Jouw betrokkenheid en ondersteuning vormen het hart van de club. Samen met jou organiseren we de teamspirit, de sfeer en verbondenheid. Jouw ideeën en initiatieven worden omarmd.
Binnen UOW ’02 werken we continue aan de inrichting van een organisatie met verschillende besturingsniveaus:
Strategisch -> Richten Scope 3 - 5 jaar
Tactisch -> Inrichten Scope 1 - 3 jaar
Operationeel -> Verrichten Scope < 1 jaar

Organisaties moeten zich in deze tijd continue aanpassen aan veranderende omstandigheden en dat betekent verbeteren en vernieuwen. Ook UOW ’02 moet dit niet nalaten want dan krijgen wij het als vereniging moeilijk. De veranderingen volgen zich in een hoog tempo op.
UOW ’02 probeert hierbij in te spelen op de vele veranderingen en de behoeften van onze leden. Iedere keer is het zoeken naar de voor dat moment (lees seizoen) passende oplossingen. UOW ’02 moet strategisch wendbaar zijn. Dat betekent investeren in het vermogen van onze vereniging om onze strategische koers snel en effectief te kunnen veranderen. Als dat lukt zijn we als vereniging altijd klaar voor de toekomst.
UOW ’02 heeft de ambitie om de best georganiseerde vereniging te zijn met de mooiste sportaccommodatie in Parkstad. Dit is een hele klus en of we deze “droom” ook daadwerkelijk bereiken is mede afhankelijk van wie allemaal actief gaat meedoen.


"Voetbal is en blijft onze core business!!"

Vanaf seizoen 2021/’22 hebben we een Commissie Voetbalzaken in het leven geroepen waarbij alle geledingen van onderstaand voetbalhuis zijn vertegenwoordigd.
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit een viertal kamers wordt vorm en inhoud gegeven aan onze voetbalambities:Korte toelichting op het UOW ‘02 voetbalhuis:

Vanuit het Bestuur worden de vier verschillende kamers gehoord, gefaciliteerd en ondersteund binnen de samen afgesproken kaders. Per kamer wordt gestreefd naar de inzet van minimaal een coördinator. Deze persoon of personen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering.
1.Onderbouw (jeugdteams t/m JO13) 
    Met plezier de voetbalsport beoefenen! 
    Ook voor deze doelgroep (jongens en meisjes t/m de JO13) geldt dat wij iedereen
    gelegenheid willen geven om kennis te maken met de voetbalsport en deze 
    met plezier uit te oefenen. 
    De coördinatoren van deze kamer zijn:
     -Kinderen in de leeftijd van 5 t/m 8 jaar: René Peters - T. 06- 18688032                            ;                                        
     -Kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar: ( Vacature )
 
2.Meisjes- en damesvoetbal 
   In een samenwerkingsverband werkt UOW ’02 samen met LHC om het meisjes en  
   damesvoetbal in deze regio verder gestalte te geven. Primaire doelstelling is om meisjes
   en dames op elk niveau zo lang mogelijk en met plezier te laten sporten. 
   Vanuit UOW ’02 is Patrick Mevissen de coördinator T. 06-29503135 en
   vanuit LHC is dat Ron Rouschen T. 06-43372582
   Het gaat over de teams MO15, MO17, MO19 en Dames.
 
3.Recreanten
   Het gaat hier ook om teams waar plezier en prestatie beiden belangrijk zijn. 
   Hier vallen de Heren 35 - en de lagere seniorenteams onder. 
   Als aanspreekpunten fungeren hier: Ivo Heinen T. 06-10946476 en 
   Markus Köhler T. 06-51313565. 
 
4.Bovenbouw
   Deze kamer is opgesplitst in 2 sectoren t.w.:
   -alle voetbalactiviteiten voor teamleden vanaf onze JO14 t/m JO18 en
   -alle voetbalactiviteiten voor teamleden vanaf de JO19 en Herenteams 1 en 2 (selectie). 
   Betreft het een speler voor onze JO14 t/m JO18 kan men contact opnemen met:
   Rodger Pieters T. 06-51592980 of Paul Maenen T. 06-43660301.
   Voor onze JO19 en/of Herenteams 1 en 2 (selectie) contacteer dan:
   Rodger Pieters T. 06-51592980, Jeroen Pijls T. 06-14407206 of 
   Raymond Middeldorp T. 06-10889464.
 
Commissie/aandachtgebied/rol
Commissie/Aandachtsgebied Contactpersoon Telefoon Emailadres
Accommodatie Jo Speth 06-54778659 cj.speth@hotmail.com
Activiteiten Bart Venhovens 06-39559511 communicatie@uow02.nl
Communicatie Yorrith Haan 06-14570588 webmaster@uow02.nl
Financiën Manfred Hodenius 06-20255791 penningmeester@uow02.nl
Sponsoring Theo Caenen 06-21218159 tcaenen@icloud.com
Voetbalzaken Paul Maenen 06-43660301 paul.maenen@home.nl
Wedstrijdzaken Jeugd Jo Speth 06-54778659 wedstrijdsecretarisjeugd@uow02.nl
Wedstrijdzaken Senioren Paul Maenen 06-43660301 wedstrijdsecretarissenioren@uow02.nl
 
Wil je je aansluiten bij en/of wens je meer informatie over één van de bestaande commissies neem dan contact op met desbetreffende contactpersoon.
                            & nbsp;                           &n bsp;  Afbeeldingsresultaat voor samen maken wij UOW '02