Commissies


Samen maken wij UOW ´02!!!

UOW ´02 is een belangrijke schakel in de Landgraafse samenleving. Voetbal staat hier centraal. UOW ´02 wil aan kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid bieden om de voetbalsport te beoefenen op het niveau, dat bij een speler m/v past en binnen een vereniging de leden bindt en verbindt.


Jij bent de club: als speler, ouder, verzorger of supporter. Samen maken wij UOW ´02. De vele handen, de kennis en de vaardigheden van spelers, vrijwilligers én supporters maken de club tot welke hij is. Jouw betrokkenheid en ondersteuning vormen het hart van de club. Samen met jou organiseren we de teamspirit, de sfeer en verbondenheid. Jouw ideeën en initiatieven worden omarmd.
Binnen UOW ´02 werken we continue aan de inrichting van een organisatie met verschillende besturingsniveaus:
Strategisch -> Richten Scope 3 - 5 jaar
Tactisch -> Inrichten Scope 1 - 3 jaar
Operationeel -> Verrichten Scope < 1 jaar

Organisaties moeten zich in deze tijd continue aanpassen aan veranderende omstandigheden en dat betekent continue verbeteren en vernieuwen. Ook UOW ´02 moet dit niet nalaten want dan krijgen wij het als vereniging moeilijk. De veranderingen volgen zich in een hoog tempo op.
UOW ´02 probeert continue in te spelen op de vele veranderingen en de behoeften van onze leden. Iedere keer is het zoeken naar de voor dat moment (lees seizoen) passende oplossingen. UOW ´02 moet strategisch wendbaar zijn. Dat betekent investeren in het vermogen van onze vereniging om onze strategische koers snel en effectief te kunnen veranderen. Als dat lukt zijn we als vereniging altijd klaar voor de toekomst.
UOW ´02 heeft de ambitie om de best georganiseerde vereniging te zijn met de mooiste sportaccommodatie in Parkstad. Dit is een hele klus en of we deze ‘droom´ ook daadwerkelijk bereiken is mede afhankelijk wie allemaal actief gaat meedoen.


"Voetbal is en blijft onze core business!!"

Vanuit een viertal kamers wordt vorm en inhoud gegeven aan onze voetbalambities:
Korte toelichting op het UOW ´02 voetbalhuis:

Vanuit het Bestuur worden de vier verschillende kamers gehoord, gefaciliteerd en ondersteund binnen de samen afgesproken kaders. Per kamer wordt gestreefd naar de inzet van minimaal een coördinator. Deze persoon of personen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering.
  • Commissie onderbouw (jeugdteams tot en met JO13/MO13) Met plezier de voetbalsport beoefenen! Ook voor deze doelgroep (tot en met JO13/MO13) geldt dat wij iedereen de gelegenheid willen geven om kennis te maken met de voetbalsport en deze met plezier uit te oefenen. De coördinator van deze commissie is Bart Groothedde (T 06- 55858333 en E bartgroothedde@live.nl).
  •  
  • Commissie Meisjes- en damesvoetbal In een samenwerkingsverband werkt UOW ´02 samen met LHC het meisjes en damesvoetbal in deze regio uitbouwen. Primaire doelstelling is om meisjes en dames op elk niveau zo lang mogelijk en met plezier te laten sporten. Vanuit UOW ´02 is Patrick Mevissen de coördinator ( T 06-29503135 en E patrick.mevissen@home.nl) en vanuit LHC is dat Ron Rouschen. Het gaat over de teams MO15, MO17, MO19 en Dames.
  •  
  • Recreanten Het gaat hier ook om teams waar plezier en prestatie beiden belangrijk zijn. Hier vallen de dames 30+, heren 35+ en de lagere seniorenteams onder. Vanuit het Bestuur is Paul Maenen het eerste aanspreekpunt.
  •  
  • Technische Voetbal Commissie Binnen deze kamer vallen alle voetbalactiviteiten voor de spelers van JO15, JO17, JO19 en de Herenteams 1 en 2 (lees selectie). De commissie bestaat uit de volgende heren:
Contactpersoon Telefoon Emailadres Funcktie UOW '02
Rodger Pieters 06-51592980 rodger.voetbal@home.nl Hoofdtrainer UOW '02
Lars Dekkers 06-31329295 lars.dekkers@live.nl Hoofd Opleidinge i.o. en Coördinator Bovenbouw
Jeroen Pijls 06-14407206 j.pijls@sblplus Keeperstrainer
Raymond Middeldorp 06-10889464 raymondmiddeldorp@home.nl Trainer


Commissie/aandachtgebied/rol
Commissie/Aandachtsgebied Contactpersoon Telefoon Emailadres
Accommodatie Jo Speth 06-54778659 cj.speth@hotmail.com
Activiteiten Bart Venhovens 06-39559511 communicatie@uow02.nl
Sponsoring Theo Caenen 06-21218159 tcaenen@icloud.com
Financiën Manfred Hodenius 06-20255791 penningmeester@uow02.nl
Wedstrijdzaken Senioren Paul Maenen 06-43660301 paul.maenen@home.nl
Wedstrijdzaken Jeugd Jo Speth 06-54778659 cj.speth@hotmail.com

Heeft dit bericht je interesse gewekt om onderdeel uit te maken van het bestuur of wil je op een andere wijze iets betekenen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.
Wil je je aansluiten bij of wens je meer informatie over één van de bestaande commissies neem dan contact op met de betreffende contactpersoon.

Landgraaf 3 mei 2021