Commissies


Samen maken wij UOW ’02!!!
 
UOW ’02 is een belangrijke schakel in de Landgraafse samenleving. Voetbal staat hier centraal. UOW ’02 wil aan kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid bieden om de voetbalsport te beoefenen op het niveau, dat bij een speler m/v past en binnen een vereniging de leden bindt en verbindt.
Jij bent de club: als speler, ouder, verzorger of supporter. Samen maken wij UOW ’02. De vele handen, de kennis en de vaardigheden van spelers, vrijwilligers én supporters maken de club tot welke hij is.  Jouw betrokkenheid en ondersteuning vormen het hart van de club. Samen met jou organiseren we de teamspirit, de sfeer en verbondenheid. Jouw ideeën en initiatieven worden omarmd.
Binnen UOW ’02 werken we momenteel aan de inrichting van een organisatie met verschillende besturingsniveaus:

 
Strategisch -> Richten Scope 3 - 5 jaar
Tactisch -> Inrichten Scope 1 - 3 jaar
Operationeel -> Verrichten Scope < 1 jaar

De samenleving verandert. Dit betekent dat de organisatie van UOW ’02  ook moet veranderen. Een veranderproces is gestart dat er voor moet zorgen dat UOW ’02 klaar is voor de toekomst. We hebben de ambitie uitgesproken om in 2020 de best georganiseerde vereniging te zijn met de mooiste sportaccommodatie in Parkstad. Dit wordt een hele klus en of we deze ‘droom’ ook daadwerkelijk gaan bereiken is mede afhankelijk wie allemaal actief gaat meedoen.
"Voetbal is en blijft onze core business!!"
 
 
De drie voetbalcommissies 

Een drietal voetbal clusters gaan de komende jaren vorm geven aan onze voetbalambities:Korte toelichting:
 
Vanuit het Bestuur is Paul Maenen de eerste verantwoordelijke voor alle voetbal zaken. Onder zijn verantwoordelijkheid gaan de verschillende coördinatoren verder vorm en inhoud geven aan de verschillende commissies.
  • Commissie Meisjes- en damesvoetbal
In een samenwerkingsverband gaat UOW ’02 samen met LHC het meisjes en damesvoetbal in deze regio uitbouwen. Primaire doelstelling is om meisjes en dames op elk niveau zo lang mogelijk en met plezier te laten sporten. Vanuit UOW ’02 is  Patrick Mevissen de coördinator  ( T 06-29503135 en E patrick.mevissen@home.nl ) en vanuit LHC is dat Ron Rouschen. Op dit moment gaat het over een zestal teams van MO15, MO17, MO19 en Dames.
 
  • Commissie Jeugdvoetbal
Met plezier de voetbalsport beoefenen! Ook voor deze doelgroep geldt dat wij iedereen de gelegenheid willen geven om kennis te maken met de de voetbalsport en deze met plezier uit te oefenen. De coördinatoren van deze commissie zijn Hub van Weyde  (T 06-10700917 en E hvanweyde@ziggo.nl ) en Bart Groothedde (T  06- 55858333 en E Bartgroothedde@live.nl ).
  • Commissie Jongens- en herenvoetbal
Binnen dit cluster vallen alle voetbalactiviteiten voor de spelers van JO15 tot de Heren (lees seniorenteams). Het gaat hier ook om 13 teams waar plezier en prestatie beiden belangrijk zijn. Theo Caenen ( T  06-21218159 en E  tcaenen@icloud.com ) en Bert Wassen (  T 06-55332630 en E awassen@home.nl )gaan hier samen aan de slag. De eerste stap om tot een volwaardige commissie bezetting te komen is gezet. 
 
  • Service Organisatie
Vanuit dit onderdeel worden de coördinatoren, trainers en begeleiders gevraagd en ongevraagd gefaciliteerd en ondersteund.
 
 
Commissie/aandachtgebied 

 
 Commissie/aandachtsgebied    Contactpersoon   Telefoon  Emailadres
       
 Accommodatie  Jo Speth  06-54778659  cj.speth@hotmail.com
 Activiteiten  Berry Rutjens  06-10020069  b.rutjens@ziggo.nl
 Communicatie & Sponsoring  Vacature    
 Financiën  Manfred Hodenius  06-20255791  hodenavo@home.nl
 
Heb je interesse om onderdeel uit te maken van het bestuur? Neem dan contact op met de voorzitter van UOW’02 Erik Verberkt, T 06-53236375 of E  erik.verberkt@home.nl .
Wil je je aansluiten bij of wens je meer informatie over één van de bestaande commissies neem dan contact op met de betreffende contactpersoon.
Wil je op een andere wijze iets betekenen voor UOW ’02 neem dan contact op met onze voorzitter Erik Verberkt.
 
Landgraaf, 09-09-2018