SPONSORING

UOW '02 en Sponsoring
Sponsoring is voor veel amateurverenigingen en ook voor UOW ´02 een belangrijke bron van inkomsten. Sponsoring is niet een doel op zich. Het is een middel om één of meerdere doelen te bereiken. In het Verenigingsplan UOW ‘02 staat vermeld wat voor vereniging UOW ´02 wil zijn. Volgens de statuten heeft UOW ‘02 als doelstelling "het beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen". Om deze algemene doelstelling kleur te geven, streven wij de volgende doelstellingen na:
  • UOW ‘02 wil een goed geleide en georganiseerde vereniging zijn met een ambitieuze uitstraling;
  • UOW ‘02 wil een prestatieve vereniging zijn met tegelijk ruimschoots aandacht en ruimte voor de recreatiesport;
  • UOW ‘02 wil een actieve en financieel gezonde vereniging zijn;
  • UOW ‘02 wil voor haar activiteiten gebruik maken van een goed opgeleid kader van vrijwilligers op een moderne, goed onderhouden accommodatie;
  • UOW ‘02 wil een familievereniging zijn met een clubhuis waar de verenigingsbevolking graag doet vertoeven;
  • UOW ‘02 wil een vereniging zijn waar sportiviteit hoog in het vaandel staat en waar andere verenigingen met plezier naar toe komen;
  • UOW ‘02 wil een vereniging zijn met sterke wortels in de buurt Ubach over Worms en die open staat voor samenwerking met andere verenigingen.
Mede gezien de doelstellingen en met name de laatst genoemde, wil UOW ‘02 een vereniging zijn met sterke wortels in de buurt Ubach over Worms, die open staat voor samenwerking met andere verenigingen en dit ook al doet.

Definitie sponsoring binnen UOW ‘02
Sponsoring is een zakelijke overeenkomst, waarbij de ene partij (de sponsor) een op geld waardeerbare prestatie levert, waarbij de ander partij (de gesponsorde) communicatiemogelijkheden verschaft.
Kernbegrippen binnen deze definitie zijn dus: zaken doen en wederkerigheid.

Interesse of meer weten over sponsoring van UOW ‘02

Stuur een emailberichtje met uw verzoek of vraag naar UOW '02  secretaris@uow02.nl en UOW '02 zal dan heel snel contact met u opnemen!!! 

Huidige UOW ‘02 Sponsoren
Kijk voor een overzicht van onze huidige sponsoren links op deze pagina!!!!