UITNODIGING jaarvergadering 14 november 2016

Op maandag 14 november 2016 houdt UOW ‘02 haar jaarvergadering in de grote vergaderruimte op de tweede verdieping van “Bei d‘r Joep", aanvang 19.30 uur. Langs deze weg worden alle leden uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering. Ouders van jeugdleden tot en met 15 jaar zijn eveneens welkom en ......


...... kunnen hun zoon of dochter tijdens de vergadering vertegenwoordigen. Afmeldingen worden alleen schriftelijk geaccepteerd en kunnen kenbaar worden gemaakt aan de secretaris van UOW ‘02, Postbus 32005 6370 JA Landgraaf of per e-mail: judithwintjens@gmail.com . Wij hopen veel leden te mogen verwelkomen.

Conform statuten dienen het concept Jaarverslag en de financiële stukken 2015-2016 14 dagen voorafgaande aan de jaarvergadering ter inzage te liggen. Deze stukken kunnen vanaf heden dagelijks ingezien worden na contact met Jo Speth of Harry Heijnen.

Uitnodiging en agenda van de Jaarvergadering 2016 Klik HIER !!!!


Geplaatst op: 31-10-2016