Woord van dank

Graag willen wij een woord van dank
uitspreken aan Kai Gerards van Website
Ontwikkeling E-Volve.nl Landgraaf.

Kai heeft vrijwillig zijn steentje bijgedragen bij
de grondige update van onze club website.
Uiteraard werd Kai dan ook als dank hiervoor in
het zonnetje gezet door ons bestuur.


Geplaatst op: 30-11-2022