28 MAART: UPDATE CORONAVIRUS!!!

Beste leden, ouders van leden en supporters van UOW ‘02,

Allereerst hopen wij dat het goed gaat met jullie, jullie familie, jullie vrienden en kennissen. We zitten met z‘n allen in een heel vervelende situatie. Een situatie waar we geen rekening mee hebben gehouden en ons dus ook niet op hebben voorbereid. Meer dan ooit zien wij dat gezondheid het belangrijkste goed is dat wij bezitten. Voetbal is voor nu even een bijzaak. Het bestuur van UOW ‘02 .....

 


volgt nauwlettend de berichtgeving en bespreekt ook regelmatig of en zo ja welke consequenties de maatregelen met zich meebrengen voor onze vereniging. Uiteraard in sportief opzicht maar zeker in deze fase ook in financiële zin. Gelukkig zijn wij een financieel gezonde vereniging. Wel is bekend dat de uitgaven grotendeels doorlopen en de inkomsten afnemen. Uiteraard proberen wij waar mogelijk financiële compensatie te krijgen. Wij hopen dat onze leden en sponsoren ook in deze voor iedereen moeilijke tijd solidair blijven met onze vereniging.

Ons hebben ook al van verschillende zijde vragen bereikt over het wel of niet moeten betalen van contributie nu er niet kan worden gevoetbald. Navraag heeft uitgewezen dat de inning van contributie bij de leden gewoon mag doorlopen, ook al is de vereniging dicht voor competitie of trainingen. De juridische relatie tussen een vereniging en een lid is het lidmaatschap. Het bestuur is juridisch niet in de gelegenheid is om zelfstandig een besluit te nemen over het aanpassen van de contributie. Uitsluitend een besluit van de Algemene Ledenvergadering kan de inning van de contributie tijdelijk verlagen of zelfs uitstellen.
Het bestuur zegt toe om op een later moment, als er weer met grotere groepen overleg mag worden gevoerd, samen met onze leden na te gaan of en zo ja op welke wijze eventuele compensatie kan plaatsvinden.

Voor de maatregelen die ook ons als vereniging treffen verwijzen wij naar de officiële berichtgevingen vanuit de overheid. UOW ‘02 zal deze maatregelen onverkort blijven opvolgen. Belangrijk is om nog een keer te melden dat onze sportaccommodatie voor iedereen verboden terrein is. Uitsluitend de BSO van Humankind mag gebruik van hun gebouw op de accommodatie.

Als je nu vragen, een opmerking, een hint of tips hebt, kun je gebruik maken van het tijdelijk mailadres samenmakenwijuow02@gmail.com. Het bestuur gaat proberen de ontvangen mails binnen drie dagen te beantwoorden. Wil je ons als bestuur (tijdelijk) komen helpen op het gebied van communicatie met onze leden meld je dan aan. We kunnen extra handjes zeker gebruiken. Wie helpt?

Het bestuur wenst iedereen sterkte, wijsheid en een goede gezondheid toe. Let ook op elkaar!
Voor de mensen werkzaam in de vitale beroepsgroepen toi toi toi. Jullie zijn zeker de kampioenen van dit seizoen!



Geplaatst op: 28-03-2020