Erik Verberkt nieuwe voorzitter UOW ‘02!!!

Na 6 seizoenen neemt Andrew Simons afscheid als voorzitter van UOW ‘02. Het voorzitterschap is voor Andrew niet langer te combineren met zijn werk en een lijvige studie die hij volgt. De zoektocht naar een opvolger heeft ons gebracht bij de man die ook in het verleden al met verve gedurende bijna zeven jaar leiding gaf aan onze club. UOW ‘02 heeft Erik Verberkt bereid gevonden om de voorzittershamer weer op te pakken. Vanaf 2009 is Erik ook nauw betrokken geweest bij de start van Stichting Park ter Waerden. In eerste aanzet als secretaris en daarna ....


...... enkele jaren als voorzitter is Erik een van de stuwende krachten geweest bij de doorontwikkeling van Park ter Waerden. Voor Erik is en UOW ‘02 en Park ter Waerden dus geen onbekend speelveld. Erik spreekt de ambitie uit om samen met de hele UOW ‘02 familie van onze vereniging, nog meer dan nu, de best georganiseerde vereniging van Parkstad te maken, die speelt op het mooiste sportpark van de regio. Erik realiseert zich dat een vereniging veel meer is dan een voorzitter en een bestuur. Het motto ‘samen maken wij UOW ‘02 is hem dan ook op het lijf geschreven.
De statuten van onze vereniging schrijven voor dat de taak van voorzitter binnen het bestuur ingevuld wordt. Tijdens de jaarvergadering (najaar 2017, exacte datum volgt spoedig), zal Erik zich dan ook verkiesbaar stellen als bestuurslid. Als beoogd voorzitter zal hij tijdens deze vergadering ook de kans nemen om, voorafgaand aan de verkiezing, zijn visie op de toekomst van onze vereniging te presenteren. In de tijd die rest tot aan de jaarvergadering zal de beoogde nieuwe voorzitter mogelijk al enkele informele gesprekken voeren binnen de vereniging. Mensen die nu al met Erik in gesprek willen gaan kunnen dat per mail erik.verberkt@home of telefonisch 06-53236375 bij Erik zelf aangeven.

Het leiden van een grote vereniging als UOW ‘02 is een hele klus die niet voor iedereen weggelegd is. We zijn dan ook blij dat Erik zijn tijd en energie in onze club wil steken en wensen hem, vooruitlopend op zijn formele verkiezing, veel succes!!!!!


Geplaatst op: 27-08-2017