Uitnodiging Jaarvergadering 4 november 2015

Op woensdag 4 november 2015 houdt SV UOW‘02 haar jaarvergadering in de grote vergaderruimte op de tweede verdieping van “Bei d‘r Joep", aanvang 19.30 uur. Langs deze weg worden alle leden uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering. Ouders van jeugdleden tot en met 15 jaar zijn eveneens welkom en ......


...... kunnen hun zoon of dochter tijdens de vergadering vertegenwoordigen. Afmeldingen worden alleen schriftelijk geaccepteerd en kunnen kenbaar worden gemaakt aan de secretaris van UOW ‘02, Postbus 32005 6370 JA Landgraaf of per e-mail marika69@home.nl.

Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen. Voor een aangeklede kop koffie wordt gezorgd.

Conform statuten dienen het voorstel wijziging statuten, het voorstel wijziging huishoudelijk reglement, de concept notulen en de financiële stukken 14 dagen voorafgaande aan de jaarvergadering ter inzage te liggen. Deze stukken kunnen dagelijks ingezien worden vanaf 19 oktober 2015 na contact met Jo Speth of Harry Heijnen.

Klik op één van onderstaande links om de documenten te bekijken.


Geplaatst op: 25-10-2015