JO SPETH BENOEMT TOT LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU!!!

Vanmorgen heeft Burgemeester Raymond Vlecken aan UOW ‘02 bestuurslid Jo Speth persoonlijk medegedeeld, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De daadwerkelijke overhandiging van de versierselen kon vandaag helaas nog niet plaatsvinden. Er wordt nog gezocht naar een landelijk moment waarop dat in het bijzijn ......


van familie, vrienden en bekenden alsnog kan gebeuren. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.

“Als iemand binnen UOW ´02 een lintje verdient, dan is dat zeker Jo Speth wel!!!"
 
 
 
 
Bijna een jaar geleden heeft Jeroen Wassen het initiatief genomen om Jo Speth voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. Een initiatief dat ik als voorzitter van UOW ´02 onmiddellijk heb omarmd. Opvallend was dat ik later door zeker acht andere leden van UOW ´02 erop geattendeerd werd, dat die Jo Speth toch zeker wel eens een Koninklijke onderscheiding zou verdienen. Een bevestiging dat het initiatief van Jeroen Wassen terecht was en door velen gedragen werd.
Jo Speth is al bijna 50 jaar heel actief betrokken bij het voetbalgebeuren in Ubach over Worms. Als pupil begonnen bij RKVV Waubach, vervolgens als tiener overgestapt naar RKVV Waubachse Boys en in 2002 door de fusie van deze beide verenigingen tot UOW ´02 weer op Park ter Waerden teruggekeerd. Jo heeft zelf bij RKVV Waubachse Boys een tijdje zeer verdienstelijk gevoetbald. Hij combineerde het voetballen echter al heel snel op jonge leeftijd met een bestuursfunctie en bestuurder is Jo nog steeds. Hij vervult al heel lang diverse (bestuur)functies. Jo kent het reilen en zeilen binnen onze vereniging en wordt vaak het manusje van alles genoemd. Op het moment, dat ik iets moet weten over iets of iemand kan ik altijd terugvallen op Jo. Jo is een mensenmens, die iedereen altijd helpt en waarop je dus nooit tevergeefs een beroep doet. Jo is de “topspeler" van UOW ´02!!!
Jo is zeven dagen per week bij UOW ´02 te vinden. Verlofdagen heeft hij niet, ook in de zomermaanden niet. Momenteel is Jo als bestuurslid verantwoordelijk voor het accommodatiebeheer, wedstrijdsecretariaat en scheidsrechterszaken. Jo bestuurt niet alleen maar voert ook zelf heel veel uit. Door zijn jarenlange ervaring is Jo goed bekend met de regels van de KNVB. Jo kent de KNVB en de KNVB kent Jo. Jo is een niet te missen persoon binnen UOW ´02. Ons sportcomplex wordt mede door Jo zelf onderhouden en ook om die reden ziet ons sportcomplex er zo schitterend uit.
Bestuur, leden, sponsoren en supporters feliciteren Jo heel hartelijk met deze welverdiende onderscheiding. Het bestuur had het voornemen om op deze heuglijke dag eenieder in de gelegenheid te stellen om Jo persoonlijk te feliciteren onder het genot van een hapje en drankje. Helaas is dat door het Covid-19 virus niet mogelijk. Uiteraard gaat UOW ´02 op een later moment iedereen deze gelegenheid alsnog bieden.

Namens bestuur en leden UOW ‘02
Erik Verberkt, voorzitter.


Op de foto: Jo en een medewerkster van de KNVB bij de ruil van een UOW ´02 shirt voor een uniek KNVB shirt t.g.v. het 130 jarig jubileum van de KNVB.


Geplaatst op: 24-04-2020