Gemeente Landgraaf, UOW '02 en de velden!!

Al geruime tijd is het Bestuur van UOW ’02 samen met de Beheerstichting Park ter Waerden in gesprek met de gemeente Landgraaf over de veldsituatie van UOW ‘02. Vanaf het begin van dit kalenderjaar is op verschillende momenten met de verantwoordelijk wethouder Freed Janssen en zijn ambtenaren gesproken over onze veldsituatie. De wethouder .....


heeft inmiddels toegezegd, dat voor aanvang van het seizoen 2020-2021 de aanpassing een feit is. De gemeente kiest er voor om geen kunstgras meer in de gemeente Landgraaf aan te leggen. Een keus die wij voor nu respecteren. De uitbreiding wordt gezocht om "achter de sporthal" een nieuw natuurgrasveld aan te leggen.
Alvorens daadwerkelijk gestart kan worden met de realisatie van het nieuwe speelveld moeten nog veel stappen worden gezet. De eerste en voor nu belangrijkste stap is het verwerven van de noodzakelijke gronden om het speelveld te kunnen aanleggen. De gemeente heeft aangegeven dat deze gesprekken op dit moment plaatsvinden.

Ook zal de gemeente ons informeren over het waarom en het moment waarop het huidige kunstgrasveld vervangen gaat worden door een natuurgrasveld. Dit laatste heeft uiteraard dan ook consequenties voor het gebruik van het huidige kunstgrasveld door UOW ’02 zelf en anderen waaronder de scholen en de kinderen uit de buurt, die nu vrij toegankelijk gebruik kunnen maken van het kunstgrasveld. Het Bestuur gaat er vanuit dat dit eerst aan de orde kan zijn nadat de uitbreiding daadwerkelijk in 2020 is gerealiseerd.

Uiteraard zullen wij onze leden blijven informeren over de voortgang van deze toezegging, uitbreiding met één natuurgrasveld, en ook over andere aan Park ter Waerden verbonden infrastructurele aanpassingen.
 
Bestuur UOW ‘02


Geplaatst op: 23-09-2018