Even voorstellen | Erik Verberkt

Het bestuur van UOW '02 heeft recent een flinke upgrade gehad. In de loop van de tijd stellen we de (nieuwe) bestuursleden aan jullie voor. Vandaag is het de beurt aan Erik Verberkt, al is dat voor velen misschien helemaal geen onbekende.
Mijn naam is Erik Verberkt. Ik ben getrouwd met Riet, (schoon)vader van Bert, Wouter en Ashley en opa van Fenna en Finn. Ik ben voor velen geen onbekende binnen UOW ’02. Vanaf 2002 lid van UOW ’02 en in die periode verschillende rollen als vrijwilliger ingevuld. De grootste tijd, verdeelt over twee tijdvakken, als voorzitter. Na een afwezigheid van ruim drie jaar treed ik, samen met veel andere (nieuwe) bestuursleden, weer toe tot het bestuur om te helpen. Dit keer met als portefeuille ‘accommodatiezaken’.


Samen maken wij UOW '02!
Dit motto geldt ook voor het beheer en onderhoud van onze sportaccommodatie. Ik hoop samen met andere personen, bedrijven en/of organisaties invulling te gaan geven aan het beheer en onderhoud van onze gebouwen en terreinen. Een sportaccommodatie waar we ook in de toekomst trots op mogen blijven! Om dé kwaliteit van onze sportaccommodatie te kunnen behouden moeten we inspelen op de veranderende samenleving. Mijn inzet richt zich om samen met de Beheerstichting Park ter Waerden, de gemeente Landgraaf, professionals, leden van UOW '02 en andere personen, die UOW ’02 een warm hart toedragen, het beheer en onderhoud te blijven organiseren. 

Vanuit UOW ’02 ben ik als één van de vijf initiatiefnemers in de periode van 2008 tot en met 2015 nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en het beheer van Park ter Waerden. Binnen de bestaande Beheerstichting Park ter Waerden heb ik in die periode een aantal rollen ingevuld, waaronder die van voorzitter. Nu treed ik namens UOW ’02 ook toe tot de Raad van Toezicht van de Beheerstichting Park ter Waerden. Een ‘logische keuze’ omdat UOW ’02 de accommodatie huurt bij de Beheerstichting Park ter Waerden. 

Meld je aan, indien je als professional en/of uitvoerder een bijdrage wilt/kunt leveren aan het beheer en onderhoud van onze sportaccommodatie. Vergeet niet: Samen maken wij UOW ’02!
Het maakt niet uit wanneer en de mate waarin je beschikbaar bent. Meedoen, met jouw inzet en expertise, staat voorop. Ik kom graag hierover in gesprek met jou. Aanmelden per mail accommodatiezaken@uow02 of een telefoontje naar 06-53236375. Doe mee!

Tot snel bij UOW '02!Geplaatst op: 22-05-2024