21 APRIL: UPDATE CORONAVIRUS!!!!!

Het kabinet heeft vandaag weer een aantal belangrijke besluiten genomen. Zo heeft het o.a. besloten, dat jongeren onder de 18 jaar vanaf 29 april meer ruimte krijgen om te sporten. Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer gaan trainen en “onderlinge potjes" gaan spelen. Ook bij jongeren van 13 tot en met 18 jaar is dat toegestaan mits zij wél .....


op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Kleedkamers en kantines van sportclubs moeten gesloten blijven en officiële wedstrijden zijn niet toegestaan. Voorts is aangegeven dat de lokale overheid de regie moet nemen. UOW ´02 heeft inmiddels contact hierover gezocht met de gemeente Landgraaf om na te gaan of en zo ja op welke wijze de gemeente de regierol gaat oppakken. Ook heeft UOW ´02 aangeboden om daar waar wenselijk te ondersteunen.
Het bestuur gaat dus aan de slag om het trainen voor de kinderen en jongeren vanaf 29 april 2020 mogelijk te maken. De betreffende trainers/leiders worden rechtstreeks betrokken bij de verdere organisatie. We kunnen de trainingen zeer waarschijnlijk alleen laten plaatsvinden op het huidige kunstgrasveld. Bij het andere trainingsveld is al gestart met het groot onderhoud en dat mogen we nu niet meer betreden en op het hoofdveld wordt naar verwachting binnen twee weken gestart met de aanleg van het kunstgrasveld. Over dat laatste valt in de loop van volgende week een besluit. Op onze website blijven wij eenieder op de hoogte houden.

Het bestuur wenst iedereen nog steeds heel veel sterkte, wijsheid en een goede gezondheid toe. Blijf bovendien goed op elkaar letten!!!


Geplaatst op: 21-04-2020