RIVM: Voetballen op kunstgras is niet gevaarlijk!

De afgelopen maanden hebben wij met enige regelmaat op deze website gepubliceerd over de problematiek met betrekking tot het schadelelijke rubbergranulaat op ons kunstgrasveld. In deze publicaties hebben wij jullie als spelers en u als ouders gevraagd om de uitkomst van het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar deze  ......


....... problematiek af te wachten. Vanochtend zijn de resultaten van dit onderzoek, dat uitgevoerd is in opdracht van het ministerie van VWS, naar buiten gebracht. Het RIVM concludeert, dat het spelen op kunstgras niet schadelijk is voor de gezondheid. Men zoog bij 100 velden rubbergranulaatkorrels op en onderzocht die onder meer op de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen. Dat de korrels van versnipperde autobanden PAK's bevatten, staat vast. Maar volgens het RIVM zitten de schadelijke stoffen zodanig 'ingesloten' in de capsules dat ze amper kunnen vrijkomen. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid 'praktisch verwaarloosbaar´(Bron: Volkskrant dinsdag 20-12-2016).
Het RIVM stelt dat er geen enkel onderzoek is, noch in Nederland noch wereldwijd, dat een verband aantoont tussen het sporten op kunstgras en het krijgen van ernstige aandoeningen. De samenstelling van de rubberkorrels die het RIVM opzoog, is door elk laboratorium te analyseren. ‘Maar om erachter te komen wat de korrels met het lichaam doen, moest het instituut tot simulatie overgaan. Niemand die voor zijn lol een hapje korrels wil doorslikken of een handje versnipperde autobanden door een open wond zou durven wrijven. Het RIVM deed daarom onder meer een beroep op TIM: het TNO (gastro-) Intestinaal Model. Met die uitvinding is TNO erin geslaagd het verteringsmodel van het menselijk lichaam na te bootsen. Het wordt onder meer gebruikt om te bepalen of een medicijn vrijkomt in het juiste orgaan, voordat het op de markt wordt gebracht. (Bron: Volkskrant dinsdag 20-12-2016). Met behulp van dit model is aangetoond dat het effect van de rubbergranulaat korrels verwaarloosbaar is.
In de media, maar ook binnen voetbalverenigingen en gemeenten in het hele land, wordt wisselend gereageerd op het resultaat van het onderzoek. Hoewel het resultaat de eerste onrust mogelijk wegneemt, geeft het RIVM tegelijkertijd het advies om de normen voor schadelijke stoffen in de kunstgraskorrels nog strenger te maken dan nu al het geval is.
De komende weken zullen we met de gemeente Landgraaf overleggen over de manier waarop wij als vereniging omgaan met dit resultaat. Als daar aanleiding toe is, houden wij u via deze website op de hoogte.

Wilt u het volledige RIVM rapport lezen, klik dan op onderstaande afbeelding!!!

 
 
 


Geplaatst op: 20-12-2016