NIEUWS UIT DE LEDENVERGADERING 2019 – 2020!!!

Gisteravond vond onder bijzondere omstandigheden de Jaarvergadering over het boekjaar 2019-2020 plaats. Door het Coronavirus al een stuk later dan te doen gebruikelijk, maar omdat we door dit virus ook nog steeds niet met meerdere personen bij elkaar mogen komen, vond deze ledenvergadering ook nog eens voor de allereerste keer digitaal plaats. Ondanks deze beperking was .......


de “opkomst" redelijk goed te noemen. Vanwege het ontbreken van een voorzitter werd de vergadering voorgezeten door ons lid Andrew Simons, waarvoor het bestuur hem heel hartelijk bedankt.
Dit wordt geen verslag van de vergadering. De notulen zullen zeker op termijn nog eens ergens ter inzage liggen. Middels dit bericht willen wij alle leden wel nu al op de hoogte stellen van een aantal mutaties, die er op bestuursniveau hebben plaatsgevonden:
  • Dion Wetzels, penningmeester, was aftredend en stelt zich ook niet meer beschikbaar;
  • Paul Maenen en Jo Speth waren aftredend en stelden zich herkiesbaar. Zij weden beiden door de vergadering unaniem voor een periode van 3 jaar herkozen;
  • Manfred Hodenius en Bart Venhovens stelden zich kandidaat voor een bestuursfunctie en werden beiden unaniem gekozen door de vergadering. Manfred zal weer, hij deed dit al eerder, de taak van penningmeester op zich nemen.
Het bestuur bedankt Dion voor zijn inzet en wenst beiden nieuwe leden heel veel succes en heel veel plezier in hun nieuwe/oude functie de komende 3 jaar!!

Het bestuur kent ook na deze vergadering, ondanks de vele commissieleden, met 4 personen nog steeds een minimale bezetting voor zo´n grote vereniging. Het bestuur is dan ook dringend op zoek naar versterking. Naast een voorzitter en secretaris worden er ook nog kandidaten voor een bestuursfunctie voor een gesprek met de huidige bestuurders uitgenodigd. Neem voor de contactgegevens een kijkje op de UOW ´02 website en maak snel een afspraak (Hoofdmenu-> Vereniging->Bestuur). Wij willen nog steeds “Samen UOW ´02 maken, want we kunnen het niet alleen!!!!

 

Manfred Hodenius

Bart Venhovens


Geplaatst op: 20-04-2021