Secretarieel Jaarverslag UOW '02 2016 - 2017

Op donderdag 16 november j.l. hield UOW ’02 haar jaarvergadering. Tijdens deze vergadering werd teruggeblikt op het seizoen 2016 - 2017 en werd vooruitgeblikt naar het lopende seizoen. Het is binnen onze vereniging goed gebruik om rondom de .... .


.... jaarvergadering een secretarieel jaarverslag te publiceren. In dit jaarverslag passeren alle organisatie onderdelen van UOW ’02 de revue, waardoor de lezer een goede indruk krijgt van wat er het afgelopen seizoen speelde en wat van belang is voor het lopende seizoen. Per abuis is dit verslag niet met de uitnodiging meegestuurd. Zoals beloofd tijdens de jaarvergadering bij deze een nieuwe poging. Door HIER te klikken kunt u het verslag lezen.


Geplaatst op: 19-11-2017