16 november 2017: Erik Verberkt nieuwe voorzitter UOW '02

Hedenavond is Erik Verberkt tijdens de Jaarvergadering van UOW ´02 door de leden gekozen als bestuurslid van de vereniging. Aansluitend bekrachtigde het bestuur van UOW ´02 zijn benoeming tot voorzitter. Erik Verberkt volgt daarmee Andrew Simons op, die na 6 jaar de voorzittershamer doorgeeft en in een andere functie deel uit gaat maken van het bestuur. Erik is geen onbekende voor UOW ´02. In de periode 2003-2009 was Erik ook al voorzitter. Hij leidde de vereniging die toen, nog maar kort na de fusie, volop in ontwikkeling was. Ook de laatste jaren werden gekenmerkt door ontwikkelingen. De aanpassingen .....


..... van de accommodatie op Park ter Waerden heeft Erik mede vorm gegeven in zijn hoedanigheid als lid en later als voorzitter van de Beheerstichting Park ter Waerden. Daarnaast is Erik na zijn voorzitterschap altijd nauw betrokken gebleven als lid en supporter van de vereniging.
Erik heeft aan zijn tweede termijn als voorzitter een duidelijk motto gekoppeld: Wij maken samen UOW ´02. Als voorzitter zal hij zich er samen met het bestuur en de leden voor inspannen, dat de vereniging verder groeit en bloeit zowel op sportief, als ook op facilitair en sociaal vlak. Met zijn motto wil hij nog meer mensen dan nu actief binden aan de club. Als vrijwilliger, supporter, sponsor en natuurlijk als spelend lid.
UOW ´02 is een grote en gezonde vereniging. Met de komst van Erik Verberkt hopen we een volgende stap te kunnen zetten in de ontwikkeling van de vereniging. Wij wensen Erik dan ook succes, maar vooral ook veel voldoening en plezier in zijn nieuwe functie en we hopen dat zijn enthousiasme, het enthousiasme van het bestuur en de vele vrijwilligers van onze club aanstekelijk werken naar anderen. Dan maken wij echt samen UOW ´02!!!
Geplaatst op: 18-11-2017