UOW ´02 DANKT HAAR SPONSOREN EN VRIJWILLIGERS!!!!

Sponsoren en vrijwilligers zijn onmisbaar voor UOW ’02. Zonder hen heb je geen UOW ’02!!! De kersttijd is dan ook veelal het juiste moment om als bestuur de waardering uit te spreken en om onze sponsoren en vrijwilligers te bedanken voor de steun, die we in het afgelopen, zo moeilijke coronajaar wederom mochten ontvangen. Daar hoort dus ook .....


een kerstattentie bij. De kerstattenties zijn dit jaar verzorgd door Rousseau Chocolade en Hamers Communicatie. Inmiddels zijn we ook al begonnen met de distributie van deze kerstattenties!

Het Bestuur wenst iedereen nu al een heel fijne Kerst en een gelukkig, succesvol, sportief en gezonder 2021!!!!Geplaatst op: 17-12-2020