Nieuwe UOW '02 Ereleden!!!!!

Gisteravond werd bij Bei d'r Joep de UOW '02 Jaarvergadering gehouden. De benoeming van een aantal ereleden was een ingelast agendapunt. Het bestuur was van mening, dat er na een groot aantal jaren weer een aantal personen waren, die zich over een lange periode bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor .....


..... de vereniging en maakt derhalve gebruik van artikel 4.4 van de Statuten en draagt Jos Beckers, Harry Heijnen en Jan Tiemes voor om aan hen het predicaat erelid te verlenen. Dit voorstel wordt door de Ledenvergadering unaniem aangenomen.
Onderstaand de motieven, die aan deze benoeming ten grondslag lagen:Harrij Heijnen:

Harrij werd volgens onze ledenadministratie lid per 1-7-1983. Harrij meldde zich toen als lid van de R.K.V.V. Waubach. In de periode tot aan de fusie vervulde Harrij diverse functies bij Waubach. Zo was hij als bestuurslid o.a. wedstrijdsecretaris en ledenadministrateur. Harrij was voorafgaande aan de fusie lid van de belangrijke fusiecommissie die gedurende een periode van bijna 2 jaar de fusie voorbereidde met de RKVV Waubachse Boys.
Na de fusie werd Harrij tijdens de eerste ledenvergadering gekozen tot bestuurslid van UOW ’02. Een functie die hij nog altijd bekleedt. In de beginjaren was Harrij een van de drijvende krachten van de club. Hij was dagelijks op de accommodatie en stuurde de vrijwilligers aan die verantwoordelijk waren voor het onderhoud van onze accommodatie en voor het beheer tijdens de trainingen en wedstrijden. Zelf stak hij daarbij ook de handen uit de mouw. Alsof dit niet genoeg was, bemande Harrij ook het wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie. In jan 2012 belandde Harrij in het ziekenhuis. We bemerkten toen pas echt hoeveel werk Harrij voor de club verrichtte. Na een maandenlange revalidatie keerde Harrij gelukkig weer terug in ons midden. Hij was zich ervan bewust, dat hij datgene dat hij vroeger allemaal deed voor onze club niet meer mogelijk was. Op dat moment telde niet meer wat Harrij niet meer kon, maar juist wat hij wel nog kon. Fysieke arbeid op de accommodatie moest hij laten varen. Maar denken en werken vanachter de computer kon hij nog evengoed als vroeger. Ook tijdens de wedstrijden is Harrij steeds aanwezig als wedstrijdcoördinator. Op die manier is Harrij nog altijd zeer belangrijk en waardevol voor de club. Als bestuurslid is Harrij nog altijd verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat, de ledenadministratie en de inning van de contributie.
Voor het bestuur zijn dit voldoende argumenten om Harrij voor te dragen als erelid.
 
Jan Tiemes:

Jan is lid sinds 1-11-1995, althans volgens de huidige lidmaatschapsperiode. Daarvoor is Jan vele jaren actief geweest als voetballer bij de Waubachse Boys. In 1995 werd hij weer opnieuw lid van de Boys. Jan trad toen toe tot het bestuur en leidde de vereniging als voorzitter gedurende de laatste 7 jaren van haar bestaan. Evenals Harrij zat Jan ook in de fusiecommissie. In 2002 werd hij gekozen als bestuurslid van UOW ’02, waarvan hij in 2004 secretaris werd. Deze functie vervulde Jan tot aan de jaarvergadering 2007. Daarna is hij actief gebleven als vrijwilliger. Zo is Jan van onschatbare waarde geweest voor het inrichten en actueel houden van zowel de vorige als de huidige versie van onze website. Een taak waarmee hij op dit moment nog dagelijks bezig is. Verder is Jan vele jaren actief geweest als lid van de sponsorcommissie. Zo zijn de vele reclameborden langs ons veld en ook andere reclame uitingen niet zonder Jans visie tot stand gekomen.
Hoewel Jan altijd zeer nadrukkelijk aanwezig is, kennen we hem als een persoon die niet staat te wachten op enige erkenning voor zijn verdiensten voor onze club. Even eigenwijs als Jan, is het bestuur nu ook eigenwijs en is van mening dat Jan het verdient om benoemd te worden tot erelid.

Jos Beckers:

Jos is officieel lid sinds 1 mei 1966. Jos was toen 9 jaar en voetbalde al iets langer bij de Waubachse Boys. Vorig jaar nog werd Jos gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Jos is een verenigingsman pur sang. Het wel en wee van de club gaat hem na aan het hart. Dit heeft hij waarschijnlijk van zijn vader overgenomen, die vele jaren bestuurslid van de Waubachse Boys is geweest. Jos trad al vroeg toe tot het bestuur van de Boys. Voor Jos is elke team binnen de club even belangrijk. Dat blijkt wel uit datgene dat hij in het verleden en nu ook nog voor de club betekend heeft en betekent. Bij de Waubachse Boys was Jos voor de jeugd zeer belangrijk. Zo heeft hij menig jaar jeugdelftallen getraind, heeft hij jeugdkampen mee georganiseerd en ook als verenigingsscheidsrechter gefungeerd. Jos was ook een van de medeoprichters van de veteranen. Na de fusie bleef Jos de kar van de veteranen trekken. Verder heeft hij ook het damesvoetbal ondersteunt.
Bestuurlijk was Jos niet alleen actief bij de Waubachse Boys. Evenals Harrij en Jan zat ook Jos in de fusiecommissie. Na de fusie trad hij toe tot het bestuur. Uiteindelijk is hij op de jaarvergadering 2014 teruggetreden als bestuurslid.
Op dit moment is Jos als vrijwilliger nog altijd actief. Als “intaker” voert hij wekelijks gesprekken met ouders die nieuwe jeugdleden komen aanmelden. Als carnavalist is  Jos ook lid van onze eigen carnavalscommissie. Al met al is Jos meer dan 30 jaren als vrijwilliger actief. Los van een grote pluim verdient dit uiteraard een erelidmatschap.


Geplaatst op: 15-11-2016