Belangrijke info omtrent openstelling accommodatie

Door melding van de B.S.O. omtrent overlast door jongeren op de voetbalvelden van Park TerWaerden zijn de poorten van de sportvelden enige tijd gesloten geweest buiten de trainingsuren.

Klik op lees meer.


Na intensief overleg tussen de B.S.O., de Beheerstichting Park TerWaerden en UOW’02 is een proef gestart. Hierbij is de accommodatie in twee delen opgesplitst door tijdelijke hekken. Op deze wijze is een tweedeling gemaakt die het hoofdveld en de tribune afscheiden van veld 2 (grasveld) en het 2e kunstgrasveld. Dit tweede deel wordt opengesteld voor vrijetijdsgebruik buiten de trainingsuren van UOW’02. De toegang is enkel mogelijk via het kleine poortje bij de hoofdingang. De poort aan de Zilverschoon is alleen geopend tijdens trainingen en wedstrijden.

Op deze wijze trachten wij mensen - jong en oud - de mogelijk te bieden om ook buiten de reguliere cluburen hun sport op een veilige locatie te kunnen beoefenen. Voorwaarde hierbij is wel dat de gebruikers de accommodatie en de opstallen met respect behandelen.


Indien deze proef slaagt zullen de tijdelijke hekken worden vervangen door een permante afscheiding en zal de accommodatie open blijven.
Mochten onverhoopt echter problemen blijven ontstaan dan zijn we helaas genoodzaakt de poorten definitief te sluiten.
Tot slot willen wij iedereen attenderen op het thema Rookvrije Omgeving: hier maakt ons sportpark eveneens onderdeel van uit. Sporten/Jeugdopvang en Roken gaan immers niet samen.

Hopende op een goede afloop zullen we omstreeks oktober/november uitsluitsel geven omtrent het resultaat van deze proef.

Namens de drie partners van deze proef,
Jo Speth, bestuurslid UOW’02.


Geplaatst op: 15-08-2022