NORMEN, WAARDEN EN GEDRAGSREGELS BIJ UOW ‘02

23 januari 2020 vond in de SkyLounge een inspiratieavond plaats waar ook het thema waarden en normen op het programma stond. UOW ‘02 is een grote vereniging waarin spelers, trainers, ouders en supporters dagelijks samen genieten van het verenigingsleven in het algemeen en het voetbalspel in het bijzonder. Om met elkaar te kunnen genieten is het soms nodig ....


om duidelijke afspraken te maken. Binnen de lijnen zijn dat de spelregels van het voetbalspel en buiten het veld zijn het de gedragsregels, die stoelen op de normen en waarden van onze club. Tijdens deze inspiratieavond hebben wij met elkaar gekeken naar die normen, waarden en gedragsregels. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de manier waarop wij als club reageren als leden of supporters zich niet aan die gedragsregels houden.

Omdat het belangrijk is dat aspirant leden al bij aanmelding op de hoogte zijn van de manier waarop onze vereniging werkt, wordt bij de aanmelding een flyer “Normen, Waarden en Gedragsregels" meegegeven. In deze flyer staan naast de elf spelregels voor binnen en buiten de lijnen ook vijf afspraken waaraan nieuwe leden en ouders van nieuwe leden zich dienen te houden. Door het aanmeldingsformulier te ondertekenen, gaan nieuwe leden en hun ouders akkoord met deze regels.

De huidige UOW ‘02 leden adviseren wij om de flyer “Normen, Waarden en Gedragsregels" ook nog eens even goed te lezen. De gedragsregels zijn wellicht niet nieuw en liggen misschien wel voor de hand, maar we zijn voornemens ze nadrukkelijk te gaan handhaven!

De flyer “Normen, Waarden en Gedragsregels" kunt u lezen door HIER te klikken of door een kijkje te nemen op deze website. Klik dan in het Hoofdmenu op Vereniging en vervolgens op Normen, Waarden en Gedragsregels.Geplaatst op: 14-03-2020