Koerswijziging gemeente Landgraaf inzake veldsituatie UOW ‘02!!

De gemeente Landgraaf heeft bij monde van wethouder Freed Janssen recentelijk de Beheerstichting Park ter Waerden en UOW ’02 laten weten, dat ze niet langer opteren voor een nieuw extra grasveld. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat.....


de gemeenteraad voorstellen om een 2e kunstgrasveld aan te leggen. Belangrijkste reden voor de koerswijzing van de gemeente is dat de infill (het materiaal dat tussen de kunstgrasvezels wordt gestrooid) is doorontwikkeld en dat daardoor de veiligheid voor het spelen op kunstgras is geborgd. De discussie van enkele jaren geleden is dan ook niet meer actueel. UOW ’02 is blij met de koerswijziging, die de gemeente Landgraaf nu voorstelt. Enerzijds betekent dit dat ons complex compact en dus overzichtelijk blijft en anderzijds dat het noodzakelijke beheer en onderhoud wordt verminderd. In een tijd dat het aantal vrijwilligers steeds verder afneemt, is het beheer en onderhoud een belangrijk aspect. Het voornemen is om het hoofdveld van kunstgras te voorzien en dat ook de infrastructuur daaromheen wordt verbeterd. Ons complex wordt er zeker nog mooier op!

De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt in samenspraak met de Beheerstichting Park ter Waerden en de gemeente Landgraaf. Het bestuur van UOW ’02 gaat een werkgroep samenstellen om de uitvoering van de plannen te begeleiden. Inmiddels hebben drie personen, met kennis van zake opgedaan in hun dagelijks werk, toegezegd deel te willen gaan uitmaken van deze werkgroep. Wil je ook meedoen bij de verdere optimalisering van ons complex meld je dan bij een van de bestuursleden. Het bestuur gaat de leden nader informeren als er meer nieuws is.Geplaatst op: 12-04-2019