UOW '02 Ledenvergadering

Woensdag 24 juni a.s. vindt bij "Bei d'r Joep" een Ledenvergaderting plaats. Aanvang: 20.00 uur. Het enige agendapunt is een door het bestuur voorgestelde wijziging van de statuten van onze vereniging. De statuten liggen vanaf vrijdag 19 juni ter inzage in de de ruimte van Accommodatiebeheer (Oude kleedaccommodatie). Verder....
...... streven we ernaar om op dezelfde datum de voorgestelde wijziging op de website te plaatsen. Langs deze weg worden alle leden uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering. Ouders van jeugdleden tot en met 15 jaar zijn eveneens welkom en kunnen hun zoon of dochter tijdens de vergadering vertegenwoordigen.


Geplaatst op: 11-06-2015