Ledenvergadering gaat NIET door!!!!

Vorige week hebben we via de website en via Sportlink aangekondigd, dat er op 24 juni aanstaande een extra ledenvergadering gehouden wordt over de wijziging van de statuten van onze vereniging. Bij het opstellen van de uitnodiging en de agenda hebben we als bestuur een belangrijke zaak over het hoofd gezien. Los van het feit ....


..... dat we de stukken vijf dagen voorafgaand aan de vergadering op de website moesten publiceren en ter inzage op de accommodatie moesten leggen, hadden we ze al eerder via sportlink toe moeten zenden.
Doordat we dit niet gedaan hebben, is een wijziging van de statuten niet rechtsgeldig als niet 100% van de leden aanwezig is en instemt met de voorgestelde wijzigingen. Om die reden wordt de ledenvergadering tot nader order uitgesteld. Door de aankomende vakantie en het feit dat onze accommodatie een aantal weken gesloten zal zijn, is het verstandiger om de draad na de zomervakantie weer op te pakken.
We zullen jullie zo spoedig mogelijk informeren over de nieuwe datum voor de vergadering.


Geplaatst op: 11-06-2015