Informatie uit de Algemene Ledenvergadering !!

Tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 12 november 2018 heeft het Bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen verenigingsjaar. Vanuit de vergadering zijn een aantal  vragen gesteld en opmerkingen gemaakt , die dermate belangrijk zijn, dat daar passende acties  noodzakelijk zijn. Klik HIER om de reactie van en de reeds uitgevoerde acties door het bestuur te lezen.


Geplaatst op: 10-12-2018