Nieuwe datum additionele ledenvergadering

Geachte leden van UOW ‘02,
Na de goedbezochte ledenvergadering van 30 oktober j.l. is er nu een nieuwe datum gevonden voor de additionele vergadering, zoals besproken in de meest recente ledenvergadering. Deze zal plaatshebben op maandag 11 december om 20:00 in De SkyLounge.


Onderwerpen zoals onder meer de begroting en de bestuursverkiezingen zullen de revue passeren. De desbetreffende stukken zullen uiterlijk maandag 27 november ter inzage liggen in de beheerdersruimte.
De agenda zal, tezamen met een uitnodiging, spoedig volgen.
Met sportieve groet,
Het Bestuur


Geplaatst op: 10-11-2023