Wijziging Organisatiestructuur UOW ‘02

De samenleving verandert. Dit betekent dat de organisatie van UOW ‘02 ook moet veranderen. Er is een veranderproces gestart, dat er voor moet gaan zorgen dat UOW ‘02 klaar is voor de toekomst. We hebben de ambitie uitgesproken om in 2020 de best georganiseerde vereniging te zijn met de mooiste sportaccommodatie in Parkstad. Dit wordt een hele klus en of we deze "droom" ook daadwerkelijk gaan bereiken, is mede afhankelijk van wie er allemaal actief mee gaan doen. Recentelijk hebben......


10 leden zich gemeld met de mededeling, dat ze UOW ´02 daar waar nodig projectmatig willen ondersteunen. Onder de naam Supportteam UOW ´02 is deze groep nu al aan de slag gegaan en binnenkort gaan we hier meer over naar buiten brengen. Onze corebusiness is en blijft voetbal en de organisatie moet worden verbeterd en versterkt.

"Samen maken we UOW ´02!"

Een drietal voetbal clusters gaan de komende jaren vorm geven aan onze voetbalambities.Korte toelichting:

Vanuit het Bestuur is Paul Maenen de eerst verantwoordelijke voor alle voetbalzaken. Onder verantwoordelijkheid van Paul gaan de verschillende coördinatoren verder vorm en inhoud geven aan de verschillende commissies.
  • Commissie Meisjes- en damesvoetbal
In een samenwerkingsverband gaat UOW ´02 samen met LHC het meisjes en damesvoetbal in deze regio uitbouwen. Primaire doelstelling is om meisjes en dames op elk niveau zo lang mogelijk en met plezier te laten sporten. Vanuit UOW ´02 is Patrick Mevissen de coördinator en vanuit LHC is dat Ron Rouschen. Op dit moment gaat het over een zestal teams: de MO15, de MO17, de MO19 en de Dames.
  • Commissie Jeugdvoetbal
Met plezier de voetbalsport beoefenen! Ook voor deze doelgroep geldt, dat wij iedereen de gelegenheid willen geven om kennis te maken met de de voetbalsport en deze met plezier uit te oefenen. Sinds kort is er voor deze commissie een vacature!!!! Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Paul Maenen.
  • Commissie Jongens- en herenvoetbal
Binnen dit cluster vallen alle voetbalactiviteiten voor de spelers van JO15 tot en met de Heren (lees seniorenteams). Het gaat hier ook om 14 teams, waar plezier en prestatie beiden belangrijk zijn. Theo Caenen, Bert Wassen, Jeroen Pijls en Bruce Rutjes gaan hier samen aan de slag. De eerste stap om tot een volwaardige commissie bezetting te komen is gezet.
  • Service Organisatie
Vanuit dit onderdeel worden de coördinatoren, trainers en begeleiders gevraagd en ongevraagd gefaciliteerd en ondersteund.

Verdere communicatie over de werkstructuur wordt mede vorm gegeven vanuit de verschillende commissies. Wie UOW ´02 op communicatie gebied wil helpen is meer dan welkom. Het belang van communicatie is bij eenieder bekend en verdient een professionele aanpak. Interesse? Meld je bij onze voorzitter!

Wij wensen alle leden, die een bijdrage (willen) gaan leveren om de UOW ´02 organisatie te versterken heel veel succes. Uiteraard blijft het bestuur het veranderproces maximaal ondersteunen en faciliteren. Samen maken wij UOW ´02. Wil je meedoen meld je bij ons bestuurslid voetbalzaken Paul Maenen.

Bestuur UOW ‘02


Geplaatst op: 10-09-2018