UOW '02 LEDENVERGADERING!!!!

Vanmorgen bijgaand bericht van het UOW '02 bestuur ontvangen met het verzoek om het op de UOW '02 website en UOW '02 Facebook te plaatsen. Bij deze!! Klik om het te lezen op Lees meer!!!


"Algemene Ledenvergadering en bestuursverkiezing uitgesteld tot nader order
 
Beste leden,

Normaal gesproken zou de algemene ledenvergadering plaatsvinden in november/december. Echter door de huidige omstandigheden kan dit niet fysiek plaatsvinden. We hebben besloten om deze bijeenkomst uit te stellen tot nader order.
Wij hopen op korte termijn op betere omstandigheden waarbij de algemene ledenvergadering zoals wij die kennen, kan plaatsvinden.
Op bestuurlijk niveau staat UOW ’02 voor een grote uitdaging. De 3 zittende bestuursleden (Paul Maenen, Jo Speth en Dion Wetzels) zijn allen aftredend, waarbij Paul en Jo herkiesbaar zijn en Dion niet. Daarom is uitbreiding van het huidige bestuur dringend noodzakelijk.
Wil je meer informatie omtrent inhoudelijke functies binnen het bestuur, neem dan contact op via info@uow02.nl
Samen maken wij UOW ’02! Blijf gezond!

Bestuur UOW ‘02"


Geplaatst op: 09-12-2020