Ledenvergadering 30 oktober 2021

Zaterdag 30 oktober jl. vond in horecagelegenheid De SkyLounge de jaarlijkse ledenvergadering van UOW'02 plaats.  Hoogtepunt van de vergadering was het toetreden van Yorrith Haan tot het bestuur. Hij werd door de aanwezige leden unaniem gekozen tot bestuurslid. UOW'02 wenst Yorrith veel succes.


Vanwege het ontbreken van een voorzitter werd de vergadering voorgezeten door ons lid Andrew Simons, waarvoor het bestuur hem heel hartelijk bedankt. De gemaakte notulen zullen op termijn zichtbaar worden voor eenieder. De aanwezigen kregen de ruimte om inzage te krijgen in het wel en wee van UOW'02.


Geplaatst op: 09-11-2021