Discussie kunstgrasvelden: Hoe gaat UOW ‘02 daarmee om?

Het zal u niet ontgaan zijn. De discussie over mogelijke gezondheidsrisico‘s van het spelen op kunstgras is naar aanleiding van een uitzending van het VARA programma Zembla afgelopen woensdag in alle hevigheid losgebarsten. Op deze website kon u gisteren al lezen hoe de gemeenten Landgraaf en Heerlen zich in deze discussie .....


..... opstellen en ook op de officiële UOW ‘02 Facebook pagina hebben we de afgelopen dagen artikelen rondom dit thema geplaatst van ondermeer de KNVB. In dit artikel willen wij duidelijk maken hoe UOW ‘02 in deze hele discussie staat.

De gezondheid en het welbevinden van onze leden is een groot goed. Als vereniging voelen we de verantwoordelijkheid om daar waar dat kan en moet bij te dragen aan die gezondheid. Ook wij hebben dus met meer dan gemiddelde belangstelling kennis genomen van de uitzending van Zembla. Naar aanleiding van die uitzending is er vrijwel onmiddellijk contact geweest met de gemeente Landgraaf, de eigenaar van het kunstgrasveld op onze accommodatie. Dit contact heeft gisteren geresulteerd in een uitgebreide brief waarin de gemeente toelicht waarom de kunstgrasvelden in Landgraaf in gebruik kunnen blijven. Door HIER te klikken kunt u deze brief lezen.

In Nederland ondersteunt en adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de overheid bij kwesties waar de gezondheid van de bevolking of het behoud van een gezonde leefomgeving centraal staan. Al sinds 2008 doet het RIVM onderzoek naar de vermeende negatieve gezondheidseffecten van de rubberkorrels die gebruikt worden bij het instrooien van kunstgrasvelden. Het RIVM beschikt niet over gegevens die wijzen op gezondheidsrisico's. De eigen onderzoeken zijn in januari 2016 nog eens grondig geëvalueerd. Ook uit deze evaluatie zijn geen nieuwe inzichten naar voren gekomen. Het advies naar de gemeenten en de KNVB is dan ook om de kunstgrasvelden wel te blijven gebruiken. Naar aanleiding van de uitzending van Zembla heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid welzijn en sport) opdracht gegeven tot een nieuw onderzoek dat eventuele risico‘s definitief uit moet sluiten. Daarnaast loopt er een onderzoek in opdracht van de Europese commissie. De resultaten van dit laatste onderzoek worden in februari 2017 verwacht.

Vooralsnog kiest UOW ‘02 ervoor om het advies van de gemeente Landgraaf, de KNVB en het RIVM te volgen. Met de kennis van dit moment zijn wij voornemens het kunstgrasveld niet uit de roulatie te halen. De jeugdteams trainen gemiddeld een keer per week op het kunstgras. De ander keer wordt uitgeweken naar het gras van veld 1 of veld 2. Binnen onze vereniging propageren wij daarnaast al jaren dat kinderen aansluitend aan de training douchen. Dit advies staat ook in de brief van de gemeente Landgraaf. We zullen er verder op toezien dat kinderen de rubberkorrels niet als speelmateriaal gebruiken.

Wij realiseren ons dat u als ouders en spelers de ontwikkelingen van de afgelopen dagen met zorgen volgt. Als vereniging zullen wij daar waar wij dat kunnen proberen om aanvullende informatie in te winnen. Mochten de genoemde onderzoeken aanleiding geven tot het herzien van ons standpunt op dit moment, dan zullen wij dit zeker doen. Tot dat moment respecteren wij de persoonlijke beslissing die leden van onze vereniging nemen om al dan niet op het kunstgras te trainen of te spelen. We vragen begrip voor een ieders persoonlijk besluit en het standpunt van de vereniging in deze.Geplaatst op: 09-10-2016