AVG en het maken van Teamfoto‘s !!!!

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Zo is toestemming van de betrokkene nodig voor verwerking .....


van de gegevens. Ook moet het doel van de verwerking vermeld staan. De AVG geeft kinderen jonger dan 16 jaar extra bescherming. Want kinderen kunnen de risico‘s van een gegevensverwerking niet of minder goed inschatten. Daarom moeten zij toestemming hebben van de persoon, die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. Het Bestuur van UOW ´02 heeft helaas nog niet alle AVG richtlijnen ten uitvoer kunnen brengen.

Binnen kort willen wij starten met het maken van teamfoto´s. Vooruitlopend op invoering van de AVG afspraken binnen UOW ´02 vragen wij u om aan te geven als u zoon, dochter of uzelf NIET op de teamfoto wilt. U kunt dit per mail kenbaar maken op het volgtende emailadres: info@uow02.nl.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze voorzitter Erik Verberkt.Geplaatst op: 09-09-2018