Aanmelden Seizoensopening Jeugd en Senioren!!!!

De afsluitdag 2017 werd voor de zomervakantie wegens gebrek aan belangstelling afgelast. Er waren nauwelijks aanmeldingen van leden en het ontbrak aan voldoende volwassenen die een paar uurtjes wilden helpen. Omdat we het belangrijk vinden, dat we wel een .....


..... mooie activiteit voor onze jeugdleden organiseren, doen we op 9 september aanstaande een tweede poging. Ruim voor de zomervakantie ontving u hierover al een bericht via de website, Facebook en de team App van uw zoon of dochter. Tot op heden zijn er echter opnieuw slechts een zeer beperkt aantal aanmeldingen van leden en blijven ook de volwassen hulptroepen nog achter. Omdat wij ons voor kunnen stellen dat de vakantie zorgt voor enige vertraging, doen we langs deze weg nogmaals een oproep. Op 9 september aanstaande organiseren we tussen 10.30 en 14.00 een spellencircuit. Inschrijven kan via  aha.simons@ziggo.nl tot uiterlijk vrijdag 25 augustus 2017. 
 
Seizoensopening senioren
Op vrijdag 22 september aanstaande trappen we zoals gebruikelijk het nieuwe seizoen af met een BBQ Bei d’r Joep. De kosten voor deze BBQ bedragen €5,00 en inschrijven / betalen kan bij Bei d’r Joep tot en met vrijdag 15 september aanstaande. De intekenlijst ligt klaar vanaf 11 augustus aanstaande. 


Geplaatst op: 09-08-2017