Overschrijvingen

Spelers, die aan het eind van het seizoen van club willen veranderen, moeten er tijdig voor zorgen, dat hun overschrijving geregeld is. Evenals vorig jaar zal dat ook dit jaar weer digitaal gebeuren .......


  • De vertrekkers dienen zich te melden bij hun nieuwe vereniging. Zij moeten er wel eerst voor zorgen, dat aan alle financiële verplichtingen is voldaan en dat alle in bruikleen verstrekte spullen (tassen, kleding e.d.) zijn ingeleverd. Is dat gebeurd, dan zal UOW ‘02 via de KNVB de overschrijving akkoord verklaren.
  • De nieuwkomers kunnen zich aanmelden door een inschrijfformulier (klik HIER om het document te downloaden) in te vullen en dit vervolgens bij UOW ‘02 in te leveren. Zowel jeugd als senioren kunnen dit aanmeldingsformulier in leveren op één van de volgende maandagen: 15 mei, 29 mei en 12 juni 2017. Meld je hiervoor tussen 19.00 en 20.00 uur bij “Bei d‘r Joep" en vraag naar Harrij Heijnen.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Harrij Heijnen. Bij voorkeur via email: harrij.heijnen@ziggo.nl .


Geplaatst op: 09-05-2017