Technische staf 1e en 2e elftal seizoen 2018 – 2019 vrijwel rond!!!

Reeds eerder is gecommuniceerd dat Wim Zagar het komend seizoen ook Hoofdtrainer / Coach van UOW ´02 zal zijn. Inmiddels kunnen we ook melden, dat de volgende personen ook het volgend seizoen betrokken blijven bij de selectie van het 1e en 2e elftal van UOW ´02, te weten: .....


  • Rodger Pieters als trainer-coach van het 2e elftal
  • Roy Wassen verzorger-revalidatietrainer
  • Jeroen Pijls keeperstrainer
  • Markus Köhler grensrechter 1e elftal
  • Roger Cortjeans teammanager 1e elftal
  • Bert Verberkt leider 1e elftal
Met een aantal personen zijn we nog in gesprek en hierover hopen we op korte termijn met nieuws te komen. Theo Caenen en Bert Wassen, beiden nauw betrokken bij de samenstelling van de technische staf, vooral rondom het 1e en 2e elftal, hebben ook aangegeven om hun werkzaamheden in het komend seizoen te continueren.
Inmiddels is ook bekend dat Bert van Rhenen, teammanager 2e elftal en Frans van Els, grensrechter 2e elftal, het volgend seizoen niet meer beschikbaar zijn. Voor beide personen is UOW ´02 nu al op zoek naar een vervanger. Heb je interesse? Meld je dan bij Bert Wassen of Theo Caenen!!
Het Bestuur is verheugd te constateren, dat zo veel mensen betrokken willen blijven bij UOW ´02 en wenst uiteraard eenieder voor het nog lopende en ook al voor het komende seizoen heel veel succes!!Geplaatst op: 08-02-2018