UOW '02 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. UOW '02 hecht uiteraard veel waarde aan de beveiliging van uw privacy, de bescherming............


van uw persoonsgegevens en acht het van essentieel belang, dat alle persoonsgegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt. UOW '02 wil transparant en duidelijk zijn over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy en die van de kinderen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. UOW '02 heeft om die reden een Privacyverklaring (klik HIER om de verklaring te lezen) opgesteld en daarnaast een Fotoprotocol (klik HIER om het protocol te lezen) voor het plaatsen en gebruik van beeldmateriaal zoals foto´s en video´s door de vereniging. In het fotoprotocol kunt u de regels lezen, waaraan UOW '02 zich houdt als het gaat om beeldmateriaal van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen. De privacyverklaring en het fotoprotocol zijn ook te raadplegen via de UOW '02 website. Klik daarvoor in het Hoofdmenu op VERENIGING en vervolgens op AVG en kies dan de Privacyverklaring of het Fotoprotocol.

Geplaatst op: 06-02-2019