23 JANUARI 2020: INSPIRATIESESSIE NORMEN EN WAARDEN- EN VRIJWILLIGERSBELEID!!

In december 2019 hebben jullie een save the date ontvangen voor een inspiratiessessie rondom het normen en waarden- en vrijwilligersbeleid van UOW ‘02. Langs deze weg willen wij jullie uitnodigen voor deze sessie op donderdag avond 23 januari 2020 aanstaande tussen 20.00 en 22.00 in De SkyLounge op Park ter Waerden. Het doel ....


.... van de avond is om concept beleidswijzigingen op het gebied van normen en waarden beleid en vrijwilligersbeleid met de leden van UOW‘02 te bespreken. De beleidsvoornemens raken ons allemaal en kunnen ook iets voor de contributie gaan betekenen. Dit is hét moment om mee te praten. Na de inspiratiesessie vindt zo nodig aanpassing van de voorstellen plaats en zal in het voorjaar van 2020 de ledenvergadering zich kunnen uitspreken over de twee (al dan niet aangepaste) voorstellen. Uitvoering kan daarna worden opgestart er vanuit gaande dat er ook vrijwilligers beschikbaar zijn om te helpen bij de uitvoering. Samen maken wij UOW ‘02!
Hetr programma van de avond ziet er als volgt uit: klik HIER!!!


Laat deze kans om mee te praten niet liggen en kom op donderdag 23 januari 2020 naar de Skylounge, want "Samen maken wij UOW ‘02!!"

 


Geplaatst op: 04-01-2020