UOW '02 JAARVERGADERING 2017!!!!

Op donderdag 16 november 2017 houdt UOW‘02 haar jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden bij Bei d‘r Joep op Park ter Waerden. De concept agenda kunt u bekijken door HIER te klikken. Vanaf maandag 6 november .....


..... liggen de financiële stukken ter inzage in de ruimte van accommodatie beheer. Leden die er prijs op stellen het verslag van de jaarvergadering 2016 te ontvangen, kunnen een mail sturen naar Andrew Simons (aha.simons@ziggo.nl). UOW ‘02 is een vereniging en wij hechten aan de mening en de inbreng van onze leden. Samen maken wij UOW‘02!! Wees er dus bij op 16 november. Wij rekenen op jullie!!

UPDATE: Wijziging in conceptagenda Jaarvergadering 2017
In de agenda voor de jaarvergadering, die sinds voorgisteren op deze site staat, is helaas een fout ingeslopen. Het agendapunt met betrekking tot de aanvulling op de kascontrolecommissie is onterecht opgenomen. Deze commissie is op dit moment afdoende bezet. In de bijgevoegde nieuwe conceptagenda is dit punt dan ook verwijderd.


Geplaatst op: 02-11-2017