UOW '02 DOET MEE!!! JEUGD EN JONGEREN KUNNEN WEER SPORTEN!!!

Vanaf 6 mei 2020 gaan we starten en kunnen jeugd/jongeren, die lid zijn van UOW ‘02 weer sporten. De coördinatoren en betreffende leiders zijn allemaal geïnformeerd en weten wie wanneer kan trainen. De leiders geven de gegevens door aan onze .....


spelers/speelsters en of ouders/verzorgers. Bestuur en veel andere vrijwilligers hebben samen met de gemeente keihard gewerkt om het trainen mogelijk te maken. Zoals bij iedereen bekend zal zijn is sporten toegestaan onder strikte voorwaarden. Ook deze zijn met leiders en beheerders gecommuniceerd. Laten we er SAMEN voor zorgen dat wij met zijn allen in deze vervelende tijd het leuk maken voor onze jeugd/jongeren.  Samen maken wij UOW ’02!
 
Helaas moeten vier meiden teams, in ieder geval tijdelijk, uitwijken naar het sportcomplex van LHC of Haanrade. Dit heeft te maken met de beperkte ruimte die wij hebben op onze sportaccommodatie (slechts één speelveld is beschikbaar). LHC heeft aangeboden om van hun sportaccommodatie gebruik te maken. Vanuit het  samenwerkingsverband dat wij hebben met LHC zijn deze afspraken gemaakt. Jammer voor onze meiden maar het is even niet anders. Niet-leden kunnen bij de start op 6 mei 2020 nog niet meesporten. Er komt een aparte aanmeldprocedure voor de niet-leden. Zodra die beschikbaar is gaat UOW ’02 ook de niet-leden, onder voorwaarden, in de gelegenheid stellen om te sporten.

GOED OM TE WETEN:     SPELREGELS OM WEER VEILIG SAMEN TE SPORTEN!!!

UOW ‘02 volgt de richtlijnen van NOC*NSF, die door de KNVB zijn overgenomen. De hieronder genoemde documenten kun je bekijken door op de volgende link te klikken: https://nocnsf.nl/sportprotocol) .
 • Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar.
 • Opstart jeugdteams en sociale veiligheid.
 • Informatie voor bestuurders, accommodatiebeheerders en sportaanbieders.
 • Informatie voor trainers, begeleiders en vrijwilligers.
 • Informatie voor ouders en verzorgers.
 • Informatie voor sporters.
 
TOESTEMMING VERLEENT VANUIT DE GEMEENTE ONDER VOORWAARDEN
 • Hygiënemaatregelen RIVM moeten worden opgevolgd.
 • De meest recente versie van het Sportprotocol NOC-NSF. Deze is terug te vinden op: https://nocnsf.nl/sportprotocol en wordt regelmatig bijgewerkt.
 • De van toepassing zijnde Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Deze is terug te vinden op de website van de gemeente Landgraaf. Klik HIER om deze noodverordening te lezen!!
 • Kleedkamers en kantines blijven gesloten.
 • Volwassenen mogen niet bij de training blijven kijken.
 • Sportactiviteiten zijn alléén toegestaan onder begeleiding  Samenkomst van jongeren is alleen toegestaan tijdens een sportactiviteit én altijd onder begeleiding van een trainer of coach, volwassene (18+) en niet meer dan de noodzakelijke begeleiding. Dat wil zeggen die functioneel zijn voor de begeleiding van de groep. Er is geen norm gesteld voor de groepsgrootte.
 
DE PRAKTISCHE TIPS

Laten we er samen voor zorgen dat we het sporten voor de jeugd en jongeren in dit Corona-tijdperk op een verantwoorde en vriendelijke wijze mogelijk gaan en blijven maken.
 • Respecteer ALTIJD de vrijwilligers die alles proberen in goede banen te leiden en zich ook moeten houden aan de afgesproken richtlijnen en de daaraan verbonden maatregelen!
 • Vanuit de gemeente zullen de wijkcoördinatoren, samen met de beheerders en gebruikers van de accommodaties waar buiten sporten is toegestaan toezien op het samen weer veilig en verantwoord sporten buiten. Ook waar het betreft het parkeren, de toegang en het gebruik van de accommodaties. De wijkcoördinator voor ons is Hub Dohmen en de contacten verlopen via de een van de hieronder genoemde personen. Er is op dit moment contact met de wijkcoördinator om alles voor te bereiden voor de start op 6 mei. 
 • Fietsen, scooters en bromfietsen mogen niet op de sportaccommodatie worden gestald en moeten worden gestald voor de ingang naar de sportaccommodatie bij de fietsenrekken.
 • Jeugd en jongeren worden 10 minuten voor aanvang van een training toegelaten tot de sportaccommodatie of zoveel later als de andere jeugd of jongeren de sportaccommodatie hebben verlaten. Samenscholing voor de ingang van de sportaccommodatie is niet toegestaan vooriedereen. Dus geen jeugd/jongeren, ouders, verzorgers, opa’s, oma’s enz..
 • Ouders zonder functie hebben GEEN toegang tot onze sportaccommodatie.
 • Op de sportaccommodatie wordt op één centrale plaats op een standaard desinfecteermiddel geplaatst met als doel dit te gebruiken.
 • Volg vanaf de ingang aan de Sportlaan (ingang van de Zilverschoon blijft gesloten) de looproutes naar het kunstgrasveld. Bij het verlaten van het kunstgrasveld volg je de andere aangegeven looproute.
 • De jeugd en jongeren wordt gevraagd bij binnenkomst direct door te lopen naar het aangewezen speelveld. Het betreffende speelveld staat aangegeven op een informatiebord bij de trap naar het kunstgrasveld.
 • De beheerders (voorzien van gele hesjes en handschoenen) verzorgen de basismaterialen en deze staan per team klaar op één vaste plaats. Een van de kaderleden haalt de materialen op neemt deze mee naar het speelveld dat hem/haar is toegewezen en draagt ook zorg dat deze, weliswaar op een andere centrale plaats, worden teruggezet.
 • De kaderleden (lees trainers) hebben allemaal instructie gekregen wat zij moeten doen vanaf het moment dat een speler/speelster de sportaccommodatie betreedt en weer verlaat. Er MOET op ieder moment begeleiding zijn voor de jeugd en jongeren. UOW ’02 heeft ervoor gezorgd dat er een zeer klein aantal extra kaderleden (herkenbaar in trainingskleding en of geel hesje)  voor ondersteunende taken beschikbaar zijn.
 • Op een centrale plek liggen de contactgegevens van de spelers/speelsters die aan het trainen zijn zodat in voorkomende gevallen met de ouders/verzorgers contact kan worden opgenomen.
 • Er is één toilet beschikbaar, dat slechts bij uitzondering en in overleg met de beheerder kan worden gebruikt. Eén persoon wordt maar toegelaten in het gebouw door de beheerder.
 
AANSPREEKPUNTEN 

Binnen UOW ’02 is een kernteam geformeerd. Hieronder de gegevens van de personen die rechtstreeks benaderd kunnen worden.
 
Overall coördinator   Erik Verberkt T 06-53236375
E erik.verberkt@home.nl
 
Verzorgen trainingen   Paul Maenen
 
 
  Rodger Pieters
 
T 06-43660301
E paul.maenen@home.nl
 
T 06-51592980
E rodger.voetbal@home.nl
 
Beheer en Onderhoud   Jo Speth T 06-54778659
E cj.speth@hotmail.com
 
Algemene Ondersteuning   Gemeente Landgraaf Contactpersoon Erik Verberkt
 
Handhaving   Gemeente Landgraaf Contactpersoon Erik Verberkt
 
 


 


Geplaatst op: 02-05-2020