UOW ‘02 werkt aan normen en waarden beleid

De voetbalsport is voor veel kinderen, jongeren en volwassenen een belangrijk deel van hun vrijetijdsbesteding. De trainingen en wedstrijden zijn vaste onderdelen van de week en veel mensen voelen zich verbonden met hun club. Zowel actief als speler maar ook als toeschouwer. UOW '02 mag als vereniging deze invulling van de vrije tijd van .....


veel inwoners van Ubach over Worms organiseren. Hierbij willen wij als vereniging een positieve uitstraling hebben, zowel binnen als buiten de lijnen van het voetbalveld. Doorgaans lukt dat prima. Het plezier in het voetbalspel overheerst en we hebben een goede naam waar het gaat om sportiviteit en repect. Toch gaat het soms mis. In het vuur van het spel lijken normen en waarden, die in het gewone leven heel vanzelfsprekend zijn, even niet te gelden. Op andere momenten hebben we samen bijvoorbeeld last van vernielingen of respectloos gedrag in het algemeen. De vraag rijst hoe we daarmee om willen gaan. Als wij als vereniging een positieve uitstraling willen hebben en een plek willen zijn waar geen ruimte is voor respectloos, onsportief of anderszins ongewenst gedrag, dan is dat de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Tijdens de laatste jaarvergadering hebben de leden aan het bestuur van UOW '02 de opdracht gegeven om normen en waarden beleid uit te werken. Dit beleid moet duidelijk maken wat wij als vereniging gewenst gedrag vinden en hoe wij willen reageren als grenzen van gedrag overschreden worden. Inmiddels ligt er een eerste versie van een beleidstuk op dit vlak. De versie zullen wij de komende tijd met een bredere groep mensen binnen de vereniging verder aanscherpen. Uiteindelijk is het immers niet zo dat het bestuur alleen aan zet is. Wij zullen u via website/facebook op de hoogte houden van de vorderingen. Als het beleid gereed is zullen wij het natuurlijk ook via deze media publiceren. Daarna volgt de misschien wel belangrijkste stap. Als we met elkaar bepaald hebben wat we gewenst gedrag vnden, dan moeten we dat gedrag ook zichtbaar gaan maken binnen UOW '02. Dat is opnieuw een verantwoordelijkheid van ons allemaal!!!


Geplaatst op: 02-04-2019