Discussie Kunstgrasvelden: het vervolg

De laatste weken verschijnen er met enige regelmaat artikelen in de landelijke en regionale media over de vermeende schadelijkheid van de rubberkorrels, die gebruikt zijn op de kunstgrasvelden in ons land. Deze publicaties wijken, al na gelang de auteur, nogal van elkaar af. Wat ze echter gemeenschappelijk hebben is dat ze ervoor zorgen dat de onrust .....


..... onder de gebruikers van het kunstgras, ook binnen onze vereniging, groeit. Feit is dat een aantal verenigingen in de regio ervoor kiezen om niet meer op kunstgras te spelen. Andere verenigingen maken die keuze niet.
UOW ’02 heeft de afgelopen weken al diverse maatregelen genomen om zoveel mogelijk op maat in te spelen op de situatie die ontstaan is. De allerjongste kinderen spelen niet meer op het kunstgras, de overige jeugdteams spelen zoveel mogelijk slechts één keer per week op het kunstgras en de keeperstrainingen worden verplaatst naar het reguliere gras. Daarnaast zien we erop toe dat er niet gespeeld wordt met de korrels en stimuleren we het douchen na het trainen en de wedstrijden.
UOW ’02 heeft er totnogtoe niet voor gekozen om het kunstgras volledig te sluiten, omdat dit betekent dat we met de twee resterende grasvelden een onhoudbare situatie creëren, die er uiteindelijk toe leidt dat we spelers en speelsters nog slechts een keer per week en bij een langere tijd helemaal niet meer, kunnen later trainen en spelen. De Grasvelden zijn niet toegerust voor de toenemende belasting en raken (zeker in deze natte periode) al snel onbespeelbaar.
Tijdens de jaarvergadering is het dilemma waarin de vereniging zich bevindt besproken. Zowel de gemeente Landgraaf, als de KNVB en de landelijke overheid ontraden het spelen op het kunstgras niet. Toch zijn ouders bezorgd en vraagt men (terecht) om actie van onze kant. De jaarvergadering heeft het bestuur de opdracht meegegeven om de op ons veld gebruikte kunstgraskorrels te laten onderzoeken. De opdracht hiertoe is verstrekt en we hopen snel een onderzoeksrapport te mogen ontvangen. Dit rapport zal, samen met het onderzoeksrapport van het RIVM dat in december verwacht wordt, bepalend zijn voor onze volgende stap. Als de rapporten hier aanleiding toe geven zullen we niet aarzelen om, in nauwe samenwerking met de gemeente Landgraaf, nieuwe en meer verregaande maatregelen te nemen. Hierover houden wij u via deze website natuurlijk op de hoogte.
Over niet al te lange tijd gaat een behoorlijk deel van onze jeugdspelers de winter zaal periode in. Deze spelers worden dan per saldo niet meer geconfronteerd met het spelen op kunstgras. Door de afnemende bezetting van de accommodatie, kunnen andere teams meer gebruik maken van het reguliere gras. Dit geeft ons de tijd om een weloverwogen besluit naar de toekomst te nemen waarbij enerzijds de veiligheid van onze leden gegarandeerd is, maar waarbij we ook recht doen aan het feit dat we kinderen en volwassenen willen laten voetballen. 


Geplaatst op: 01-12-2016